Opvolging door derden

Ligt opvolging binnen de familie niet voor de hand, dan kunt u in de markt op zoek naar een geschikte overnamekandidaat. Misschienis deze persoon al werkzaam in de onderneming. Het is van belang uw bedrijf tijdig voor de overname te optimaliseren.Een gedegen planning is daarbijessentieel. Pyxis begeleidt u bij hetovernameproces zodat dit soepel verloopt.

Hoe pakken wij dit voor u aan?

Succesvolle bedrijfsopvolgingen zijnaltijd in een vroeg stadium ingezet. Al bij de eerste gedachte in deze richting gaan wij daarom graag met u om de tafel zitten. Gewoon eens even sparren om een beeld van de mogelijkhedente vormen. Dit eerste uur brainstormen is geheel vrijblijvend.

Duidelijk stappenplan

Vervolgens maken wij met u een stappenplan. Dit plan dient als leidraad om het proces van opvolging te structureren en houdt rekening met alle praktische en psychologische aspecten van de opvolging. Een gedetailleerd schema zet de opvolging in tijd uit, waarbij alle afspraken schriftelijk worden vastgelegd en een begroting van de kosten kan worden opgesteld.

Fiscale optimalisatie

In ons planzullen wij rekening houdenmet de verschillende faciliteiten in de belastingwetgeving om de bedrijfsopvolging fiscaal zo voordelig mogelijk vorm te geven – zowel voor overdrager als voor overnemer. Deze faciliteiten kennen strikte voorwaarden en mogelijke termijnen waar voorafgaand aan en na deoverdracht en/of schenking voldaan moet worden.

Regeren is vooruitzien

Een gedegen, vroegtijdige voorbereiding van de bedrijfsoverdracht heeft verder als voordeel dat u weet wat de hoogte van uw pensioen is. Dit brengen wij voor u in kaart met een complete financiële planning.

Verder na de overdracht

Waar u ook voor kiest, voor u eindigt uw onderneming. Dat betekent dat u ook moet kijken naar hoe dat op de langere termijn voor uzelf uitpakt. Hoe zien uw inkomen en uw vermogen er straks uit? Kunt u de dingen gaan of blijven doen die u leuk vindt?
Ook op dit gebied is het aan te raden om u tijdig te (laten) informeren.

Complete financiële planning

Het bovenstaande onderwerp is maar één facet van de financiële planning. Om juridisch en fiscaal gezien een optimum te bereiken, is een integrale benadering van groot belang. Wij kunnen u daarin uiteraard ondersteunen.

Met behulp van onze handige checklist kunt u zich een beeld vormen van wat er allemaal bij komt kijken. Ook zenden wij u graag informatie over een of meer onderwerpen toe.

Checklist financiële planning

Om inzicht te krijgen in uw financiële situatie kunt u hier een checklist downloaden als hulpmiddel ter voorbereiding op het eerste gesprek.

 

Onze financiële planning berichten en tips:

 

Vermogensvorming, hoe pakt u dat aan?

U hoeft geen vermogen te hebben om met vermogensvorming te beginnen. Een gecertificeerd financieel planner kan hier uitstekend bij helpen.

Arbeidsongeschikt worden dat plan je niet van tevoren

Arbeidsongeschikt worden is een onverwachte levensgebeurtenis met soms grote consequenties. Bekijk welke dit zijn en wat u eraan kunt doen.

DGA en financiële planning, een logische combinatie!

Van oudsher was de accountant veelal de vertrouwenspersoon en adviseur van de DGA. De laatste jaren echter zien we dat deze rol meer en meer wordt opgepakt door de financieel planner. Ook wij zien dit in onze praktijk gebeuren.

Fiscaal voordeel in 2021

Fiscaal voordeel in lastige tijden dat is het gevolg van een aantal belastingwijzigingen die voor dit jaar zijn doorgevoerd. PYXIS zet ze op een rijtje.

 

Samenwerken met de financieel planners van PYXIS

 

 

Financieel planners

  • Reijer Hekelaar RB
  • Majorie Molegraaf RB FFP
    (niet op de foto)
  • mr. Sandra van der Veer RB FFP