Financiële planning na pensioen

Ook na pensionering kan er behoefte zijn aan pensioenadvies of begeleiding bij het vermogen dat is opgebouwd voor uw oudedagsvoorziening. Belasting- en pensioenregels bepalen mede wat u netto te besteden hebt na uw pensioendatum. Er spelen bij financiële planning na pensioen veelal andere vraagstukken dan tijdens de opbouwfase van het pensioen.

Vraagstukken omtrent pensioenvermogen

Als u met pensioen bent, is het zinvol om regelmatig te bezien of het pensioeninkomen en -vermogen nog steeds voldoende toereikend is om de gewenste uitgaven nu en in de toekomst te dekken.  U dient regelmatig besluiten te nemen zodat het vermogen in stand blijft of wordt aangewend zoals u wenst, bij leven, maar ook na overlijden. PYXIS kan u helpen bij uw besluitvormingsproces.

Helder inzicht in uw situatie en mogelijkheden

PYXIS zorgt voor duidelijk inzicht in uw situatie, dat geeft u rust. Een strategisch vermogensplan en de begeleiding daarbij is altijd maatwerk is. Veel vermogende particulieren realiseren zich dat zij onvoldoende deskundig zijn om de samenhang in hun persoonlijke financiën aan te brengen, of om bepaalde belangrijke beslissingen goed onderbouwd te kunnen nemen. Ook ontbreekt het vaak aan tijd en interesse om zelf aan de slag te gaan met vermogenszaken.

Een persoonlijk vermogensplan geeft rust en ruimte

Een persoonlijk vermogensplan geeft u het benodigde overzicht op uw financiële situatie en schetst wat u kunt doen om hier eventueel verbetering in aan te brengen. Op basis van dit strategische plan wordt het mogelijk om uw financiële zaken af te stemmen op uw persoonlijke wensen, ideeën en doelstellingen.

Krijg inzicht in uw situatie en de mogelijkheden

Geef hieronder aan wat bij uw persoonlijke situatie past. Na verzending ontvangt u een bevestigingsmail op het opgegeven mailadres. Als dit aan de orde is  ontvangt u teven een prijsindicatie en een lijstje met gegevens die wij van u nodig hebben. Binnen vijf werkdagen ontvangt u dan vervolgens een link naar een beveiligde omgeving (met beveiligingscode) waar u deze kunt uploaden.  Na ontvangst en een eerste scan van uw documenten, mailen wij u een persoonlijke prijsopgave en een digitale opdrachtovereenkomst voor akkoord.

 

Onze financiële planning berichten en tips:

 

Vermogensvorming, hoe pakt u dat aan?

U hoeft geen vermogen te hebben om met vermogensvorming te beginnen. Een gecertificeerd financieel planner kan hier uitstekend bij helpen.

Arbeidsongeschikt worden dat plan je niet van tevoren

Arbeidsongeschikt worden is een onverwachte levensgebeurtenis met soms grote consequenties. Bekijk welke dit zijn en wat u eraan kunt doen.

DGA en financiële planning, een logische combinatie!

Van oudsher was de accountant veelal de vertrouwenspersoon en adviseur van de DGA. De laatste jaren echter zien we dat deze rol meer en meer wordt opgepakt door de financieel planner. Ook wij zien dit in onze praktijk gebeuren.

Fiscaal voordeel in 2021

Fiscaal voordeel in lastige tijden dat is het gevolg van een aantal belastingwijzigingen die voor dit jaar zijn doorgevoerd. PYXIS zet ze op een rijtje.

 

Samenwerken met de financieel planners van PYXIS

 

 

Financieel planners

  • Reijer Hekelaar RB
  • Majorie Molegraaf RB FFP
    (niet op de foto)
  • mr. Sandra van der Veer RB FFP