Financiële planning na pensioen

Ook na pensionering kan er behoefte zijn aan pensioenadvies of begeleiding bij het vermogen dat is opgebouwd voor uw oudedagsvoorziening. Belasting- en pensioenregels bepalen mede wat u netto te besteden hebt na uw pensioendatum. Er spelen bij financiële planning na pensioen veelal andere vraagstukken dan tijdens de opbouwfase van het pensioen.

Vraagstukken omtrent pensioenvermogen

Als u met pensioen bent, is het zinvol om regelmatig te bezien of het pensioeninkomen en -vermogen nog steeds voldoende toereikend is om de gewenste uitgaven nu en in de toekomst te dekken.  U dient regelmatig besluiten te nemen zodat het vermogen in stand blijft of wordt aangewend zoals u wenst, bij leven, maar ook na overlijden. PYXIS kan u helpen bij uw besluitvormingsproces.

Helder inzicht in uw situatie en mogelijkheden

PYXIS zorgt voor duidelijk inzicht in uw situatie, dat geeft u rust. Een strategisch vermogensplan en de begeleiding daarbij is altijd maatwerk is. Veel vermogende particulieren realiseren zich dat zij onvoldoende deskundig zijn om de samenhang in hun persoonlijke financiën aan te brengen, of om bepaalde belangrijke beslissingen goed onderbouwd te kunnen nemen. Ook ontbreekt het vaak aan tijd en interesse om zelf aan de slag te gaan met vermogenszaken.

Een persoonlijk vermogensplan geeft rust en ruimte

Een persoonlijk vermogensplan geeft u het benodigde overzicht op uw financiële situatie en schetst wat u kunt doen om hier eventueel verbetering in aan te brengen. Op basis van dit strategische plan wordt het mogelijk om uw financiële zaken af te stemmen op uw persoonlijke wensen, ideeën en doelstellingen.

Krijg inzicht in uw situatie en de mogelijkheden

Geef hieronder aan wat bij uw persoonlijke situatie past. Na verzending ontvangt u een bevestigingsmail op het opgegeven mailadres. Als dit aan de orde is  ontvangt u teven een prijsindicatie en een lijstje met gegevens die wij van u nodig hebben. Binnen vijf werkdagen ontvangt u dan vervolgens een link naar een beveiligde omgeving (met beveiligingscode) waar u deze kunt uploaden.  Na ontvangst en een eerste scan van uw documenten, mailen wij u een persoonlijke prijsopgave en een digitale opdrachtovereenkomst voor akkoord.

 

Onze financiële planning berichten en tips:

 

Wie zijn mijn erfgenamen, als ik geen testament heb?

Wie zijn mijn erfgenamen is een belangrijke vraag want als je geen testament hebt dan regelt de wet wie je vermogen erft en hoeveel men krijgt.

Ondernemen in Rutte IV

Wat betekent ondernemen in Rutte IV voor u als ondernemer, wij geven alvast een overzicht van de belangrijkste financiële en fiscale wijzigingen.

De legitieme portie is een belangrijk aandachtspunt bij schenken

Giften die tijdens leven zijn gedaan, hoeven volgens de wet in principe niet verrekend te worden met de erfenis. Als dat wel de bedoeling is van een ouder, moet de ouder dit bij het doen van de gift expliciet vastleggen, om ruzie na het overlijden te voorkomen.

Erfbelasting besparen door nalaten aan uw kleinkinderen

Voor verschillende personen, zoals bijvoorbeeld de kleinkinderen, staan allerlei vrijstellingen in de wet die de erfbelasting regelt

 

Samenwerken met de financieel planners van PYXIS

 

 

Financieel planners

  • Reijer Hekelaar RB
  • Majorie Molegraaf RB FFP
    (niet op de foto)
  • mr. Sandra van der Veer RB FFP