Fiscale bezwaarschriften

Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de Belastingdienst kunt u een bezwaarschrift indienen. Tegen alle beslissingen die de Belastingdienst neemt, is het mogelijk om bezwaar aan te tekenen. Dit kan bijvoorbeeld een beslissing zijn tot het opleggen van een (naheffings)aanslag, maar ook een beslissing waar je als natuurlijk persoon aansprakelijk wordt gesteld voor een belastingschuld van een bv.

Dien het bezwaar op tijd in

Een bezwaarschrift dient altijd binnen zes weken na de aanslag of beslissing te worden ingediend. Wanneer het bezwaar te laat wordt ingediend, wordt het als verzoek behandeld. Een verzoek is juridisch minder sterk dan een bezwaar: er kan nadien bijvoorbeeld geen beroep worden aangetekend. Het is dan ook belangrijk dat tijdig actie wordt ondernomen wanneer men het niet eens is met een door de Belastingdienst genomen beslissing.

Vraag uitstel van betaling aan tegelijk met het bezwaarschrift

Vaak wordt een bezwaarschrift ingediend als bepaalde bedragen onjuist berekend zijn en dus te veel belasting moet worden betaald. Wanneer in het bezwaarschrift duidelijk wordt aangegeven tegen welk bedrag bezwaar wordt gemaakt, kan er tegelijkertijd uitstel van betaling over dit bedrag worden aangevraagd. Het bedrag waarvoor geen bezwaar wordt aangetekend dient alsnog binnen de gestelde termijn betaald te worden. Wanneer de Belastingdienst een beslissing heeft genomen over het bezwaar, wordt het recht tot uitstel van betaling opgeheven.

Beroep aantekenen bij belastingrechter bij afwijzing bezwaarschrift mogelijk

In het geval de Belastingdienst het bezwaarschrift afwijst en haar beslissing (gedeeltelijk) in stand laat, kan tegen die afwijzende beslissing beroep worden ingesteld bij de belastingrechter van de rechtbank. De belastingrechter zal in dat geval als onafhankelijke partij opnieuw naar de zaak kijken en beoordelen of de Belastingdienst de juiste beslissing heeft genomen. Wanneer dit niet het geval is, kan de rechter de beslissing van de Belastingdienst (gedeeltelijk) vernietigen. Over de zaak zal dan opnieuw een beslissing worden genomen. Het kan ook zeer nuttig zijn om beroep in te stellen tegen een afwijzende beslissing op uw bezwaarschrift.

Schorsende werking van bezwaar en beroep

De bezwaarprocedures en beroepsprocedures kunnen maanden in beslag nemen, terwijl de beslissing waartegen bezwaar of beroep wordt gemaakt al vanaf dag één van kracht is. Dit kan tot gevolg hebben dat er nadelige effecten worden ondervonden: een bezwaar of beroep zorgt er namelijk niet automatisch voor dat de uitvoering van een besluit wordt uitgesteld. Bezwaar- en beroepsprocedures kennen namelijk geen schorsende werking. Om de nadelige gevolgen van een beslissing te voorkomen, kan verzocht worden om de uitvoering van de beslissing uit te stellen, zoals bijvoorbeeld het verzoek tot uitstel van betaling van een belastingaanslag.

Hulp nodig bij een bezwaarprocedure?

Wilt u een bezwaarschrift indienen of wilt u daarover advies van een juridisch specialist? Neem dan contact op met de één van onze fiscaal juristen. Onze ervaren juristen hebben ruime ervaring met bezwaarprocedures.

Neem met mij contact op over:

Blijf op de hoogte

Wij houden u ook graag op de hoogte van alle fiscale ontwikkelingen die voor u van belang zijn. Wij doen dit middels leestips en fiscale updates die wij delen via social media.

Als u ons op social media volgt dan bent u continu op de hoogte.

Onze fiscale berichten en tips:

Selectie nieuws financiële planning november 2018

Onze selectie van nieuws m.b.t. financiële planning van de afgelopen maand Via social media deelt PYXIS dagelijks leestips van relevante...

Hypotheekrente vooruit betalen

Hypotheekrente vooruit betalen, doe er uw voordeel mee! Verwacht u  in 2019 een lager inkomen te ontvangen, waardoor u in een lager tarief voor de...

Selectie nieuws financiële planning november 2018

Onze selectie van nieuws m.b.t. financiële planning van de afgelopen maand Via social media deelt PYXIS dagelijks leestips van relevante...

Selectie salaris gerelateerd nieuws november 2018

Onze selectie van salaris gerelateerd nieuws van de afgelopen maand Via social media deelt PYXIS dagelijks leestips van relevante zaken...

Selectie fiscaal nieuws november 2018

Onze selectie van fiscaal nieuws van de afgelopen maand Via social media deelt PYXIS dagelijks leestips van relevante zaken die ons online opvallen...

Van start gaan met PYXIS:

Kies hier hoe u van start wilt gaan:

Overstappen naar PYXIS:

Kies hier hoe u wilt overstappen: