Verandering per 1 januari 2018

Voor ondernemers is een nieuwe regeling in de wet opgenomen en deze is vanaf 1 januari van dit jaar van kracht geworden. Deze regeling houdt in dat wanneer één van de echtgenoten tijdens het huwelijk een onderneming begint, deze onderneming in de gemeenschap valt. De onderneming is niet meer van u alleen!

Wat houdt dit in?

Had de echtgenoot-ondernemer reeds vóór het huwelijk de onderneming al, dan blijft de onderneming privé, maar komt aan de gemeenschap een redelijke vergoeding toe. Hierdoor kan het zijn dat de echtgenoot-ondernemer (al dan niet een gedeelte van) de winsten aan de gemeenschap moet vergoeden, waardoor deze bij echtscheiding gedeeld moeten worden.

Laat u goed adviseren!

Het advies aan ondernemers zou dan ook altijd moeten luiden om huwelijkse voorwaarden op te maken, zodat zij desgewenst de wettelijke regeling kunnen beperken of uitsluiten. Ons advies is om bijtijds met onze adviseurs hierover contact op te nemen of ga naar uw notaris.

En hier mee verband houdend… eigen-woning-regeling

Ofwel de jungle van de eigenwoningregeling want in bijna alle beleidsrapporten en verslagen van politieke partijen van de laatste jaren over de eigenwoningregeling wordt gepleit voor een (geleidelijke) afschaffing van de hypotheekrenteaftrek.

Afschaffing hypotheekrente onontkoombaar

De politiek houdt tot op de dag van vandaag krampachtig vast aan deze aftrekmogelijkheid – waarschijnlijk uit angst om kiezers met een koopwoning te verliezen. Maar neem van ons aan, de weg naar afschaffing is reeds langzaam ingeslagen. Dit gaat zeker bij de volgende verkiezingen een belangrijk onderwerp van gesprek worden. De eigen-woningregeling is ondertussen wel een oerwoud geworden aan regelingen, wetswijzigingen en overgangsbepalingen.

Men ziet door de lianen de jungle niet meer

Vooral in specifieke situaties, zoals bij echtscheidingen, ziet zelfs menig door de wol geverfde belastingadviseur / fiscalist / hypotheekadviseur door de lianen de jungle niet meer. Bent u ondernemer dan is ook hier het advies om bij elke mutatie met de eigenwoning dan wel hypotheek contact op te nemen met uw fiscalist. Dit kan u een hoop geld besparen. Heeft u na het lezen van het bovenstaande? Schroom dan niet en neem gerust contact met mij op (035 – 69 421 28). Of stuur een e-mail naar rhekelaar@pyxis.nl

 

Reijer Hekelaar RB REP

Reijer Hekelaar RB REP

Partner, Adviseur, Register Estate Planner (REP)

Werkt voor PYXIS sinds de fusie 2012, daarvoor werkzaam bij Reijer Hekelaar & Associates sinds maart 1995

Wat is de uitdaging in je huidige functie?
Het mooiste aan mijn werk is dat ik relaties kan bijstaan in het oplossen van vragen en voorkomen van fiscale, financiële en juridische problemen. Daarnaast om met vaktechnische creativiteit iedereen voor te zijn ten behoeve van de relatie. Een probleem is voor mij geen probleem, maar eerder een kans. Ik zie elk probleem van een relatie als een persoonlijke uitdaging.

Bel: 035 - 799 35 01 of mail: rhekelaar@pyxis.nl