Prinsjesdag Special Notariële Onderwerpen

ln deze Prinsjesdag Special staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2019 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op een rij. De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2019 in werking treden, tenzij anders vermeld.

Notariële Onderwerpen:

Monumentenaftrek wordt subsidieregeling

Vanaf 1 januari 2019 zijn uitgaven voor rijksmonumenten niet meer aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De aftrekregeling wordt vervangen door een subsidieregeling. Dit betekent dat een eigenaar van een rijksmonument een subsidieaanvraag kan doen voor de kosten die hij heeft gemaakt voor onderhoud en restauratie van zijn monument. Er wordt alleen subsidie gegeven voor bedragen boven 1.000 euro. De eigenaar kan voor kosten waarvoor subsidie kan worden gevraagd een subsidie krijgen van 35% van de kosten.

Tarief in box 3 weer wat dichter bij de werkelijkheid

De ‘spaartaks’ is de belasting die wordt geheven over het spaargeld of ander vermogen dat voor de inkomstenbelasting in box 3 (sparen en beleggen) valt. Vorig jaar is al ingevoerd dat niet meer het hele vermogen in box 3 tegen hetzelfde tarief wordt belast. Door de schijven die sinds 2017 voor box 3 gelden, komt het erop neer dat hoe meer vermogen er in box 3 zit, hoe zwaarder dit belast wordt. Elke schijf heeft een eigen percentage, deze percentages worden voor  2019 aangepast / verlaagd. Dit leidt ertoe dat iedereen wat minder belasting gaat betalen in box 3.
In verband met de belasting in box 3 kan het voor u gunstig zijn om nog voor het einde van het jaar een schenking te doen. De volgende peildatum voor de berekening van de belasting in box 3 is 1 januari 2019. Heeft u vóór die datum geschonken, dan telt er minder vermogen mee in box 3.

Voor het einde van het jaar schenken is ook om andere redenen gunstig. Zo mag elk jaar belastingvrij een bepaald bedrag worden geschonken, bijvoorbeeld aan een kind ruim 5.000 euro. Als er voor de eigen woning wordt geschonken aan een kind of een andere begunstigde dan mag maximaal 100.000 euro belastingvrij worden geschonken. Door te schenken verlaagt u uw vermogen waardoor uw erfgenamen na uw overlijden minder erfbelasting hoeven te betalen. Er zijn verschillende manieren om te schenken. Laat u bijtijds hierover adviseren.

Let op!

Wist u dat u met een testament ook erfbelasting kunt besparen of uitstellen? Dit is een van de redenen waarom mensen een testament maken. Geïnteresseerd in de andere redenen om een testament te maken? Wij informeren u graag daarover. Als u al een testament heeft, kunnen wij, in overleg met de Notaris, voor u controleren of u met uw testament besparing van erfbelasting bereikt.

Overige belastingbesparing met huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract

In 2013 heeft de Hoge Raad een beslissing genomen over het ‘huwelijk voor 1 dag’ van twee zakenpartners die daarmee belasting wilden besparen. Dit ‘huwelijk’ had geen realiteitsgehalte voor de Hoge Raad en had alleen als doel de Belastingdienst om de tuin te leiden. Het kabinet stelt daarom voor de wet wijzigen om vast te leggen dat er schenkbelasting moet worden betaald als een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract alleen vanuit het perspectief van belastingvoordeel wordt gesloten.
De wetswijziging is ingewikkeld geformuleerd en ook andere wijzigingen door huwelijkse voorwaarden kunnen er wellicht onder vallen. Dit roept een aantal vragen op die het Notariaat bij de politiek onder de aandacht brengt.

Mocht u naar aanleiding van deze aangekondigde maatregelen prijs stellen op een gesprek, stuur mij dan een e-mail of bel naar kantoor voor een afspraak met ondergetekende: 035 – 69 421 28 Reijer Hekelaar RB Partner, Register Belastingadviseur.

Reijer Hekelaar RB REP

Reijer Hekelaar RB REP

Partner, Adviseur, Register Estate Planner (REP)

Werkt voor PYXIS sinds de fusie 2012, daarvoor werkzaam bij Reijer Hekelaar & Associates sinds maart 1995

Wat is de uitdaging in je huidige functie?
Het mooiste aan mijn werk is dat ik relaties kan bijstaan in het oplossen van vragen en voorkomen van fiscale, financiële en juridische problemen. Daarnaast om met vaktechnische creativiteit iedereen voor te zijn ten behoeve van de relatie. Een probleem is voor mij geen probleem, maar eerder een kans. Ik zie elk probleem van een relatie als een persoonlijke uitdaging.

Bel: 035 - 799 35 01 of mail: rhekelaar@pyxis.nl

Dankwoord:

Voor het samenstellen van deze Special zijn verschillende openbare bronnen gebruikt.  Mede dank aan de collega’s  van onze Fiscale Vakgroep, De Vakgroep Estate Planning en Financiële planning, de vakspecialisten van RijksBredius Notarissen uit Bussum alsmede de fiscalisten en medewerkers  van Licent Academy ‘copyright Licent Academy 2018’.

Disclaimer:

Hoewel bij de samenstelling van deze special de benodigde zorg is nagestreefd, wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden, onjuistheden dan wel handelingen naar aanleiding van de inhoud van deze fiscale / financiële onderwerpen. Vanwege het brede en ruim algemene kader van deze special,  is het niet bedoeld om alle informatie te verschaffen die noodzakelijk  is voor het nemen van fiscale en of financiële beslissingen. Indien er, na het lezen van deze special,  vragen zijn adviseren wij u om met uw adviseur en of notaris  contact op te nemen alvorens daadwerkelijk te gaan handelen.