Een bijdrage van Harald Behnken RBc. & Michaela Klopman – Hofman RPP

Deze maand voor u geselecteerd:

De onderwerpen die deze maand in de schijnwerper staan zijn:

Werkgever wordt gecompenseerd bij ontslag langdurig zieke werknemer

Werkgevers die een langdurig zieke werknemer willen ontslaan, ontvangen vanaf 1 januari 2020 een compensatie voor de te betalen transitievergoeding. Dit blijkt uit antwoorden van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op Kamervragen van de SP.

(Bron: Nextens) Lees verder…

Opschorting handhaving Wet DBA tot 2020 – roadmap vervanging DBA

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen tot die tijd geen boetes of naheffingen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. De mogelijkheden voor handhaving van kwaadwillenden worden vanaf 1 juli 2018 wel verruimd.

(Bron: SalarisNet ) Lees verder…

Wet tegemoetkomingen loondomein regelt komst LIV en LKV

De Wet tegemoetkomingen loondomein vormt de bestaande premiekortingen voor oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking om tot loonkostenvoordelen (LKV’s) in 2018: een tegemoetkoming aan werkgevers voor het in dienst nemen van deze werknemers. Daarnaast introduceerde de wet in 2017 het lage-inkomensvoordeel (LIV): een loonkostenvoordeel voor werkgevers die werknemers met een relatief laag loon in dienst hebben.

(Bron: SalarisNet) Lees verder…

Jeugd-LIV per 2018 in 8 vragen en antwoorden – compensatie hoger minimumjeugdloon

Het jeugd-LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers wanneer zij jongeren van 18 tot en met 21 jaar in dienst hebben die het minimumjeugdloon verdienen. De ingangsdatum is 1 januari 2018. Het vaststellen van de tegemoetkoming vindt voor het eerst plaats in 2019.

(Bron: SalarisNet) Lees verder…

Wordt transitievergoeding vanaf 2020 gecompenseerd?

Vanaf 1 januari 2020 moeten werkgevers met terugwerkende kracht gecompenseerd kunnen worden voor de transitievergoeding na ontslag om langdurige ziekte. Of die datum haalbaar is, zal op korte termijn blijken.

(Bron: SalarisNet) Lees verder…

Vragen?

Heeft u na het lezen van het bovenstaande? Schroom dan niet en neem gerust contact met mij op (035 – 69 421 28). Of stuur een e-mail naarhbehnken@pyxis.nl

Harald Behnken RBc

Harald Behnken RBc

Assistent Accountant

Werkt voor PYXIS sinds februari 2010

Wat dit vak, mijn werk, zo leuk maakt is het contact met de cliënten. Samen met mensen naar een oplossing zoeken.