Derde Corona Update

door | sep 2, 2020

Corona maatregelen

Ons kantoor is tijdens werkdagen gewoon geopend maar met minimale bezetting.

Beste relaties,

Hieronder een update met de in onze ogen meest relevante informatie in het kader van de corona-pandemie en de gevolgen ervan. De update betreft de huidige Coronaregelingen tot en met 30 augustus.

 

Update Cultuursector (30-8-2020)

Het kabinet ziet dat door de beperkende maatregelen vanwege het coronavirus de cultuursector bovengemiddeld wordt geraakt. Vandaar dat het kabinet een extra steunpakket beschikbaar stelt (zie update 28-8-2020). Daarnaast trekt het kabinet extra geld uit voor de volgende zaken.
Lees verder…

Update Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C) (30-8-2020)

Bent u als gevolg van het coronavirus in liquiditeitsproblemen gekomen, dan kunt u een beroep doen op het BMKB-C. Een van de maatregelen die het kabinet heeft genomen is het nieuwe steunpakket, is dat de verruiming van de Borgstelling MKB (BMKB-C) is verlengd tot 1 april 2021.
Lees verder…

Update Hypotheken (30-8-2020)

Hebt u een hypotheek en hebt u als gevolg van de coronacrisis geen geld om de hypotheek maandelijks te betalen, dan kunt u een zogenaamde ‘betaalpauze’ aanvragen. Het aanvragen van een betaalpauze is nu verlengd tot 31 december 2020. Tegelijkertijd is de huidige termijn van een betaalpauze van zes maanden verlengd naar maximaal twaalf maanden. Hierdoor verliest u het recht op hypotheekrenteaftrek niet als u twaalf maanden niet hebt afgelost.
Lees verder…

Reisaftrek woon-werkverkeer (30-8-2020)

Personeel kan voor de inkomstenbelasting reisaftrek voor woon-werkverkeer krijgen als zij met het openbaar vervoer reizen en daarvoor geen vergoeding krijgen van de werkgever. Het kabinet adviseert om zoveel mogelijk thuis te blijven werken. Hierdoor kan er geen recht op reisaftrek bestaan, terwijl de abonnementskosten wel doorlopen.
Lees verder…

Update Bijstand voor zelfstandigen (Tozo) (29-8-2020)

U kunt als ondernemer langer inkomensondersteuning krijgen; de Tozo-regeling wordt namelijk met negen maanden verlengd t/m 30 juni 2021 (Tozo 3). Voorwaarde is dat u vanwege de coronacrisis te maken hebt gekregen met derving van inkomsten en daardoor in liquiditeitsproblemen bent gekomen. Wel wordt er vanaf Tozo 3 gekeken of uzelf over financiële middelen beschikt, in aanvulling op de toetsen die in Tozo 2 bestaan.
Lees verder…

Update Tegemoetkoming loonkosten personeel (NOW) (29-8-2020)

Als ondernemer blijft u ook na 1 oktober a.s. in aanmerking komen voor loonsteun (NOW 3) als u tenminste 20% omzetverlies hebt door de coronacrisis. Voor de tegemoetkoming in de loonkosten verlengt het kabinet de regeling namelijk met 9 maanden (3 x 3 maanden), zij het in een iets andere vorm. De NOW-regeling wordt geleidelijk afgebouwd; de vergoedingspercentages gaan dalen.
Lees verder…

Update Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) (29-8-2020)

De belastingvrije tegemoetkoming wordt opnieuw ingezet en het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden wordt verhoogd naar € 90.000,–. De regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021. In deze periode zal de TVL geleidelijk worden afgebouwd.
Lees verder…

Update Bijzonder uitstel van betaling van belastingen (28-8-2020)

U kunt als ondernemer tot 1 oktober 2020 uitstel aanvragen voor het betalen van belastingen of verlenging aanvragen van het uitstel op voorwaarde dat de betalingsproblemen zijn ontstaan door de coronacrisis. Daarmee loopt het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 af. Hebt u al in een vroeg stadium uitstel van betaling aangevraagd, dan is toegezegd door het Kabinet dat het uitstel niet voor 1 oktober 2020 wordt ingetrokken.
Lees verder…

Update Cultuursector (28-8-2020)

Naast de algemene maatregelen waar u als ondernemer in de culturele en creatieve sector een beroep op kunt doen als u aan de voorwaarden voldoet, zal het kabinet 482 miljoen euro extra uittrekken voor de culturele sector. Dit is het zogenaamde ‘tweede steunpakket’ voor de culturele en creatieve sector.
Lees verder…

Eis versoepeling Horeca Nederland afgewezen (21-8-2020)

De Vereniging Horeca Nederland en twee horeca ondernemingen zijn in juli 2020 een kort geding gestart tegen de Staat. De zitting vond plaats op 23 juli 2020. Zij eisten dat de rechter de Staat verplicht de voor de horeca geldende coronaregels te versoepelen en om objectieve criteria kenbaar te maken met een “roadmap” en tijdpad voor verdere versoepelingen van de coronamaatregelen in de horeca.
Lees verder…

Update bijstand voor zelfstandigen (Tozo) (21-8-2020)

Hebt u in Nederland een bedrijf maar woont u in het buitenland, dan kunt u wellicht toch in aanmerking komen voor de Tozo-regeling. Dat blijkt uit antwoorden van de Europese Commissie op vragen van het Europees Parlement. Nederland stelt zich op het standpunt dat de Tozo een bijstandsuitkering is en dat ondernemers uit het buitenland er daarom geen recht op hebben.
Lees verder…

Voor wat betreft de toekomstige updates houden wij u, daar waar nodig en noodzakelijk, uiteraard op de hoogte. Mochten er nog vragen zijn neem dan gerust contact op met uw relatiebeheerder via het algemene nummer 035 -799 35 00 of stuur een mailbericht.

Reijer Hekelaar RB REP

Reijer Hekelaar RB REP

Partner, Adviseur, Register Estate Planner (REP)

Werkt voor PYXIS sinds de fusie 2012, daarvoor werkzaam bij Reijer Hekelaar & Associates sinds maart 1995

Wat is de uitdaging in je huidige functie?
Het mooiste aan mijn werk is dat ik relaties kan bijstaan in het oplossen van vragen en voorkomen van fiscale, financiële en juridische problemen. Daarnaast om met vaktechnische creativiteit iedereen voor te zijn ten behoeve van de relatie. Een probleem is voor mij geen probleem, maar eerder een kans. Ik zie elk probleem van een relatie als een persoonlijke uitdaging.

Bel: 035 - 799 35 01 of mail: rhekelaar@pyxis.nl

PYXIS Adviseurs | Fiscalisten | Accountants

Wij zijn een ambitieus kantoor op het gebied van accountancy en belastingadvies, waar nodig aangevuld met onze specialismen. Bij ons kantoor herken je de korte lijnen en informele sfeer. We zijn daarbij erg trots op onze uitgebreide groep cliënten en relaties van uiteenlopende omvang die wij mogen bedienen.