Financiële Planning & Fiscaliteit

De financieel planners en fiscalisten van PYXIS staan voor een heldere koersbepaling die leidt tot concreet resultaat.

Financiële Planning & Fiscaliteit

Als ondernemer ben u zich bewust van kansen en bedreigingen. U maakt prognoses, hebt inzicht in kosten en baten. Jaarlijks wordt het voorgaande jaar geëvalueerd en indien nodig wordt er bijgestuurd op basis van gestelde doelen en veranderingen in de markt.

Maar hoe zit dat privé? Neemt u dan ook beslissingen op basis van feiten en vooraf gesteld doelen? Of neemt u beslissingen op basis van gevoel, omdat u eigenlijk niet precies weet hoe u ervoor staat?

Met een gedegen integraal financieel plan, maakt PYXIS ongewenste situaties voor u inzichtelijk en worden kansen en mogelijkheden op een heldere manier weergegeven. Dit geeft u inzicht, overzicht en rust.

Fiscaal advies

Financiële keuzes die u maakt als ondernemer hebben veelal ook gevolgen voor de verschillende soorten belastingen waar u mee te maken hebt. Als u de zaken op fiscaal gebied goed voor elkaar hebt, profiteert u maximaal van uw ondernemingsresultaat.

Zeker als u een starter bent is fiscale planning voor u van belang, maar ook gevestigde ondernemingen hebben baat bij een goed fiscaal advies. Als omstandigheden zich wijzigen is het immers zaak om niet de verkeerde keuzes te maken.

In de privésfeer helpt een goede fiscale planning eveneens om uw financiële situatie nu en in de toekomst te optimaliseren. Denk daarbij ook aan uw nalatenschaps- successieplanning. PYXIS als uw financiële dienstverlener kent uw persoonlijke situatie. Hierdoor zijn wij goed in staat om u te voorzien van een passend fiscaal advies.

Kunnen wij iets voor u betekenen?

Of het nu om uw zakelijke belangen gaat of uw persoonlijke financiën, PYXIS kan van onschatbare waarde zijn voor het helpen begrijpen van uw financiën en het nemen van weloverwogen beslissingen voor de toekomst.

8 + 3 =

Onze Financiële Planning & Fiscaliteit professionals

Wij houden van korte lijnen, neem gerust direct contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Majorie Molegraaf RB CFP REP

Majorie Molegraaf RB CFP REP

Reijer Hekelaar RB REP

Reijer Hekelaar RB REP

Charlotte Hollander

Charlotte Hollander