Diensten

Financiële planning

Een persoonlijk financieel plan biedt inzicht in de ontwikkeling van uw inkomen, uitgaven en vermogen en helpt u om risico’s in kaart te brengen en te beheersen. Alle aspecten van uw financiële huishouding worden daarbij betrokken. U krijgt zo een beeld van uw persoonlijke financiële huishouding voor de korte en de langere termijn, in samenhang met uw verdere levensloopplanning. Inzicht en overzicht zorgen voor financiële rust.

Levensgebeurtenissen

Gedurende uw leven krijgt u zowel zakelijk als privé te maken met gebeurtenissen die verstrekkende gevolgen voor uw persoonlijke financiën kunnen hebben.

Duidelijkheid over uw toekomstperspectief

Financiële planning begint met een goede analyse van uw huidige situatie. Een belangrijke pijler voor het financieel plan is hoeveel u nu echt netto per jaar nodig heeft. Uw doelen en wensen zijn het uitgangspunt voor het advies.

In een financieel plan kunnen de volgende aspecten aan bod komen:

 • Belastingen (fiscale optimalisatie)
 • Financieringen (leningen en hypotheken)
 • Huwelijksvermogensrecht en erfrecht
 • Kinderen (eventueel schenkingsplan)
 • Levensverzekeringen en pensioenen
 • Sociale zekerheid (voor nu en de toekomst)
 • Sparen en beleggen

Wat vindt u echt belangrijk?

Tegenwoordig hebben we de sterke neiging om alles te willen. Maar het zal u niet verbazen dat dit niet werkt. Samen met u zullen wij prioriteiten stellen. Wat is voor u echt van belang? Een door ons uitgewerkt financieel plan is een advies dat inzicht geeft. Met een financieel plan  wordt het makkelijker om de mogelijkheden voor toekomstige uitgaven (zoals de aanschaf van een nieuwe auto of studiekosten van de kinderen, een bepaalde levensstandaard na pensionering  enzovoort) in kaart te brengen en de noodzaak om daarvoor te sparen te beoordelen.

Actuele tips financiële planning

Ieder kwartaal presteren wij hier een lijst met actuele tips met betrekking tot uw financiële planning. Vul uw gegevens in en u ontvangt de lijst direct per mail.

 

Onze financiële planning berichten en tips:

 

Wie zijn mijn erfgenamen, als ik geen testament heb?

Wie zijn mijn erfgenamen is een belangrijke vraag want als je geen testament hebt dan regelt de wet wie je vermogen erft en hoeveel men krijgt.

De legitieme portie is een belangrijk aandachtspunt bij schenken

Giften die tijdens leven zijn gedaan, hoeven volgens de wet in principe niet verrekend te worden met de erfenis. Als dat wel de bedoeling is van een ouder, moet de ouder dit bij het doen van de gift expliciet vastleggen, om ruzie na het overlijden te voorkomen.

Erfbelasting besparen door nalaten aan uw kleinkinderen

Voor verschillende personen, zoals bijvoorbeeld de kleinkinderen, staan allerlei vrijstellingen in de wet die de erfbelasting regelt

De echtscheiding en het belang van een (nieuw) testament

Ook als uw echtscheiding definitief is, is het aan te raden om een (nieuw) testament te maken. Op die manier kunt u voorkomen dat uw hele vermogen (bijvoorbeeld via uw kind) alsnog bij uw ex-partner terecht komt.

 

Samenwerken met de financieel planners van PYXIS

 

 

Financieel planners

 • Reijer Hekelaar RB
 • Majorie Molegraaf RB FFP
  (niet op de foto)
 • mr. Sandra van der Veer RB FFP