Hoeveel pensioen heeft u opgebouwd?

Is uw pensioen straks voldoende om uw ideale leven te leiden? De meeste mensen willen namelijk liever niet te veel bezuinigen op hun levensstijl tijdens hun welverdiende oude dag.

Wat heeft u per jaar aangekomen nodig?

De eerste stap is om te achterhalen hoeveel geld u per jaar uitgeeft. Dit is vaak een lastigere klus dan het lijkt. Waarschijnlijk zijn er genoeg mensen die geen idee hebben hoeveel ze uitgeven of hier vaak een beeld bij hebben dat niet strookt met de werkelijkheid. Om deze reden is het verstandig om de door u berekende uitkomst met 25 procent te verhogen met als omschrijving ‘onvoorziene uitgaven’.

Welk pensioeninkomen kunt u verwachten?

De volgende stap is om op www.mijnpensioenoverzicht.nl te kijken hoeveel pensioen u hebt opgebouwd bij uw huidige en eventueel vorige werkgevers. Ook ziet u hier hoeveel pensioen u kunt verwachten vanaf uw pensioendatum. Uw AOW maakt onderdeel uit van het totale pensioen. Dat staat ook vermeld op het pensioenoverzicht.

Een rekenvoorbeeld:

Stel, u bent 40 jaar oud en alleenstaand. Uw berekening heeft opgeleverd dat u, inclusief onverwachte uitgaven, 5.000 euro netto per maand nodig hebt om in uw levensstijl te voorzien, zowel nu als in de toekomst. Oftewel 60.000 euro netto per jaar. Op het overzicht staat dat uw totale verwachte pensioen 43.580 euro bruto per jaar bedraagt (27.109 euro werkgeverspensioen en 16.471 euro aan AOW) en dus netto ongeveer 30.000 euro netto. Dit betekent dat er vanaf jouw pensioendatum zo’n 30.000 euro netto per jaar uit andere bronnen onttrokken moet worden om te voorzien in de door u gewenste 60.000 euro per jaar.

Jaarlijkse inflatie en indexering

Het berekende jaarlijkse tekort kan nog hoger uitvallen als uw pensioen niet wordt geïndexeerd. Van de AOW weten we dat deze jaarlijks wordt aangepast aan de inflatie. Helaas geldt dit niet voor veel pensioenfondsen, zij zijn vaak niet sterk genoeg om de uitkeringen voor gepensioneerden en de opbouw van pensioenen door werknemers waardevast te houden. Veel fondsen kunnen pensioenen niet laten meestijgen met de inflatie of de lonen, waardoor de koopkracht van uw pensioen mogelijk afneemt.

Wat te doen als er niet geïndexeerd wordt

Stel dat het pensioenfonds uit het bovengenoemde voorbeeld niet kan indexeren. In dat geval zal de uitkering qua waarde niet meer een koopkracht bezitten van 27.109 euro bruto per jaar, maar van bijvoorbeeld slechts 17.200 euro uitgaande van een gemiddelde prijsinflatie van ongeveer 1,6 procent per jaar. Kortom, het pensioen bedraagt weliswaar 43.580 euro bruto per jaar, maar reëel gezien heeft het slechts een koopkracht van 33.671 euro. Al met al een verschil van bruto 9.909 euro per jaar, netto zo’n 5.700 euro.

Wanneer u vasthoudt aan het uitgavenpatroon van 60.000 euro netto per jaar – en de koopkracht van nu – dan hebt u, uitgaande van indexatie van alle pensioenen, op uw pensioendatum een tekort van 30.000 euro netto per jaar. Als de indexatie achterwege blijft, dan kan dit zelfs oplopen tot boven de 35.000 euro netto per jaar.

De haalbaarheid van uw inkomensdoel

Of het gewenste inkomensdoel haalbaar is, hangt af van een aantal zaken. Als eerste of u momenteel over vermogen op bijvoorbeeld spaarrekeningen of beleggingsrekeningen beschikt. Laten we even uitgaan van een aanvulling van 30.000 euro per jaar, een gemiddelde inflatie van 1,5 tot 2 procent per jaar en een levensverwachting van 85 jaar.

Vermogen opbouwen

Wilt u voldoende vermogen opbouwen om in het gewenste toekomstige inkomensdoel te voorzien, zou u nu een aanvangsvermogen moeten hebben tussen de 475.000 euro (op basis van een offensief beleggingsprofiel) en 675.000 euro (op basis van een defensief beleggingsprofiel). Óf een bedrag beleggen van minimaal 16.000 euro (op basis van een offensief beleggingsprofiel) of 20.000 euro per jaar (op basis van een defensief beleggingsprofiel). Al met al geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe hoger het risico. Tegelijkertijd is bij een hoger verwacht rendement een lager doelkapitaal nodig om uw inkomensdoelstelling ‘levenslang’ te verwezenlijken.

Wilt u weten of uw pensioen voldoende is om straks uw levensstijl voort te zetten? Laat weten in welke fase u zich bevindt en wij denken met u mee. Vul het formulier voor uw situatie in dan ontvangt u direct een indicatie van de kosten om dit structureel op te pakken en nemen wij contact met u op voor een afspraak.

Majorie Molegraaf RB FFP REP | Reijer Hekelaar RB REP

Financieel‑ en estate planner | Partner, Adviseur, Register Estate Planner (REP)

Tegenwoordig hebben we de sterke neiging om alles te willen. Maar het zal u niet verbazen dat dit niet werkt. Samen met u zullen wij prioriteiten stellen. Wat is voor u echt van belang? Een door ons uitgewerkt financieel plan is een advies dat inzicht geeft. Met een financieel plan  wordt het makkelijker om de mogelijkheden voor toekomstige uitgaven (zoals de aanschaf van een nieuwe auto of studiekosten van de kinderen, een bepaalde levensstandaard na pensionering  enzovoort) in kaart te brengen en de noodzaak om daarvoor te sparen te beoordelen.

Graag ontzorgen wij relaties op het gebied van persoonlijke financiën en staan we hen bij aangaande vraagstukken op het gebied van financiële, fiscale- en estate planning. Bel: 035 – 799 35 81 of mail: mmolegraaf@pyxis.nl of bel: 035 – 799 35 01 of mail: rhekelaar@pyxis.nl

Bronvermelding: het originele bericht verscheen eerder op de website van FFP, de beroepsvereniging voor (gecertificeerd) financieel planners.