Bronvermelding: het originele bericht over financieel planning verscheen eerder op de website van FFP, de beroepsvereniging voor (gecertificeerd) financieel planners.

Ons land kent ongeveer 260.000 directeur-grootaandeelhouders (DGA’s). Van oudsher was de accountant veelal de vertrouwenspersoon en adviseur van de DGA. De laatste jaren echter zien we dat deze rol meer en meer wordt opgepakt door de financieel planner. Ook wij zien dit in onze praktijk gebeuren.

DGA en financiële planning bij PYXIS

Voor de DGA’s die klant zijn bij PYXIS kijken wij namelijk naar het totale plaatje, privé en zakelijk. Ofwel alle juridische, fiscale en economische puzzelstukjes. Wij leggen deze puzzelstukjes op de juiste plaats en geven u daarmee overzicht en inzicht in uw totale financiële situatie. Vanuit dit fundament kan dan begonnen worden met het oplossen van financiële vraagstukken en risico’s voor het bereiken van uw doelstellingen, wensen en dromen. Op deze wijze creëren wij samen met u voor financiële rust. Nu en in de toekomst.

Beschikt u al over een goed financieel plan?

Uit diverse onderzoeken blijkt dat diegenen die over een financieel plan beschikken een betere controle hebben over hun financiën, betere financiële beslissingen nemen, doorgaans een positievere vermogensontwikkeling kennen en eerder hun privé- en ondernemingsdoelstellingen realiseren. Een financieel plan helpt u bij het optimaliseren van de totale juridische en fiscale situatie, zowel zakelijk als privé.

Enkele voorbeelden van planningsvraagstukken

Het aantal planningsvraagstukken is bijna oneindig, maar de volgende vragen kunt u verwachten van een financieel planner. Hieronder volgen enkele voorbeelden om u te laten nadenken en te laten ervaren hoe belangrijk financiële planning is:

  • Heeft u genoeg geld om 100 jaar oud te worden en uw levensstijl van nu ook in de toekomst voort te zetten? Zo nee, wat is hiervoor nodig? Hoe dit te realiseren?
  • Past het huidige huwelijksgoederenregime wel bij uw persoonlijke en financiële situatie?
  • Past uw testament nog bij uw huidige persoonlijke en financiële situatie? Betreft het hier zowel juridisch als fiscaal een optimaal testament? Zo nee, welk testament zou dan beter passen?
  • Beschikt u al over een levenstestament? Dit laatste is vooral voor ondernemers van belang om de continuïteit van de onderneming te bewaken bij ziektes als Parkinson en Alzheimer.
  • In hoeverre wordt gebruikgemaakt van passende en optimale schenkingsfaciliteiten? Hierbij kan gedacht worden aan reguliere schenkingsmethoden, maar ook aan bijvoorbeeld schenken op basis van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Is er al nagedacht over toekomstige bedrijfsopvolging?
  • Moet er iets gebeuren om de financiële risico’s als invaliditeit en arbeidsongeschiktheid of faillissement af te dekken?
  • Wat gebeurt er met uw onderneming mocht u plotsklaps overlijden en wat wilt u dat er gebeurt?
  • Hoe vermogen op te bouwen en in welke fiscale box? Welk rendement en hiermee risico is nodig om bijvoorbeeld je levenslange inkomensdoelstelling te realiseren? Is het slimmer om vermogen op te bouwen in de bv of in privé, dan wel op een andere wijze?
  • Hoe is de onderneming en/of het onroerend goed gefinancierd? Is dit fiscaal en bedrijfseconomisch optimaal?
  • Wat is verstandiger: vermogen opbouwen of schulden aflossen?

Alle antwoorden in de juiste context

Antwoorden op dit soort vragen leiden er uiteindelijk toe dat de financiële middelen op uw persoonlijke doelen kunnen worden afgestemd en uw totale financiën worden geoptimaliseerd. Wij plaatsen de antwoorden in de juiste context in overleg met onze accountants, fiscalisten en vermogensbeheerders bij PYXIS. Daarnaast beschikken wij over goede contacten met notarissen voor de eventueel benodigde akten.

Advies met perspectief

Onze begeleiding en advisering vindt dus plaat vanuit het hiervoor beschreven perspectief. De ervaring leert dat de vertrouwensrelatie groeit en hierdoor op een steeds hoger niveau terechtkomt.

Bel ons gerust als u vragen heeft

Wanneer u vragen over uw financiële planning heeft dan beantwoorden wij die graag. Neem dan gerust contact op met ondergetekende of een van de collega’s. Wij adviseren u graag!

Majorie Molegraaf RB FFP REP

Majorie Molegraaf RB FFP REP

Financieel‑ en estate planner

Als gecertificeerd financieel planner ben ik goed in staat om complexe financiële en fiscale vraagstukken op te lossen. Door het geven van inzicht en overzicht in de persoonlijke financiële huishouding, creëer ik rust, zodat mijn relaties zich kunnen richten op andere zaken.

Graag ontzorg ik mijn relaties op het gebied van persoonlijke financiën en sta ik hen bij aangaande vraagstukken op het gebied van financiële, fiscale- en estate planning.

Bel: 035 - 799 35 81 of mail: mmolegraaf@pyxis.nl