PYXIS presenteert zich als Family Office

De omgeving waarin wij ondernemen is continu aan verandering onderhevig. Onderdeel van onze manier van werken is er daarom op gericht om een lerende organisatie te zijn. Aangezien ons vakgebied zich ook door ontwikkelt investeren wij als PYXIS in kennisontwikkeling van onze partners en medewerkers. Door deze kennisontwikkeling kunnen wij ons presenteren als complete Family Office.

Financiële en Estate Planning nu in ons dienstenpakket

Door de bovengenoemde focus op kennisontwikkeling heeft PYXIS met Marian Duurland AA, Jeroen Duivis AA, Reijer Hekelaar RB en mr. Sandra van der Veer vier personen aan boord die uw persoonlijke en zakelijke financiële planning kunnen inrichten. Daarnaast is Reijer Hekelaar RB ook gespecialiseerd in Estateplanning.

Waaraan moet u denken bij een persoonlijk financieel plan?

Een goed persoonlijk financieel plan biedt inzicht in de ontwikkeling van uw inkomen, uitgaven en vermogen en helpt u risico’s te beheersen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • loopbaan- en salarisontwikkeling;
  • pensioenopbouw;
  • woonlasten en de waarde van de woning;
  • de kosten van studerende kinderen;
  • risico’s zoals arbeidsongeschiktheid en het verlies van uw partner.

En wat is dan Estate Planning?

Estate betekent nalatenschap. Het begrip Estate Planning komt oorspronkelijk  uit de Verenigde Staten en slaat op juridische  en fiscale begeleiding van de overgang en het behoud van (familie)vermogen. Het is eigenlijk een gecontroleerde en gefaseerde vorm van vermogensoverdracht.

PYXIS als complete ‘Family Office’

Een complete Family Office biedt diensten aan zoals vermogensplanning, boekhouding, vermogensbeheer, ondersteuning bij filantropie, begeleiding bij belasting- en juridisch advies, trustee services en risk management. Kortom alle financiële dienstverlening om ervoor te zorgen dat u één aanspraakpunt heeft voor alles wat met uw financiële reilen en zeilen en dat van uw onderneming te maken heeft.

Wij zijn er klaar voor om u te helpen

Het afgelopen jaar hebben wij de eerste relaties in het kader van deze dienstverlening naar tevredenheid geadviseerd. Zeer binnenkort zal deze dienstverlening ook gestalte gaan krijgen op onze nieuwe website.

Mocht u eerder al een gesprek over uw toekomst mogelijkheden willen voeren dan kan dit uiteraard. Stuur mij een e-mail of belt u naar kantoor voor een afspraak met ondergetekende: 035 – 69 421 28 Reijer Hekelaar RB Partner, Register Belastingadviseur

Reijer Hekelaar RB REP

Reijer Hekelaar RB REP

Partner, Adviseur, Register Estate Planner (REP)

Werkt voor PYXIS sinds de fusie 2012, daarvoor werkzaam bij Reijer Hekelaar & Associates sinds maart 1995

Wat is de uitdaging in je huidige functie?
Het mooiste aan mijn werk is dat ik relaties kan bijstaan in het oplossen van vragen en voorkomen van fiscale, financiële en juridische problemen. Daarnaast om met vaktechnische creativiteit iedereen voor te zijn ten behoeve van de relatie. Een probleem is voor mij geen probleem, maar eerder een kans. Ik zie elk probleem van een relatie als een persoonlijke uitdaging.

Bel: 035 - 799 35 01 of mail: rhekelaar@pyxis.nl