Onregelmatigheidsmeldingformulier

Wat doen wij met uw melding?

Na ontvangst van uw melding mag u binnen vijf werkdagen een schriftelijke bevestiging van de vertrouwenspersoon tegemoet zien. Binnen een periode van 20 werkdagen, vanaf het moment van melding, wordt u door de vertrouwenspersoon schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van onregelmatigheid.

Graag verwijzen we naar volledige klokkenluidersregeling zoals voorgegeven door artikel 32 van de Verordening Accountantsorganisaties.