Prinsjesdag Special Maatregelen Eigen Woning

ln deze Prinsjesdag Special staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2019 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op een rij. De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2019 in werking treden, tenzij anders vermeld.

Maatregelen Eigen Woning:

Eigenwoningforfait

Voor sommige eigenwoningbezitters zal het eigenwoningforfait naar verwachting dalen. Deze verwachtingen zijn weergegeven in het onderstaande schema:

*1: Voor woningen met een eigen woningwaarde boven de € 1.060.000,- geldt een forfait van € 7.420,-  vermeerderd met 2,35% van de eigenwoning-waarde.

(Stand 2018, deze tabel wordt jaarlijks gecorrigeerd)

Wat verandert er voor de hypotheek?

De eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen voor de hypotheek worden bevestigd. De afbouw van de hypotheekrenteaftrek wordt versneld zodat in 2023 het beoogde maximale aftrektarief (van afgerond 37%) wordt bereikt. Voor 2019 geldt nog het maximale aftrektarief van 49% (ter vergelijking: in 2018 was dit 49,5%).

Het hypotheekplafond blijft 100%. Dit betekent dat je de aankoopkosten van een woning (de zogenoemde kosten koper) niet kunt lenen bij de bank maar met eigen geld moet betalen. Het hypotheekplafond geldt alleen voor professionele hypotheekverstrekkers zoals banken.

Wanneer je bijvoorbeeld bij je familie geld leent voor de aankoop van een woning kun je dus wel een groter bedrag lenen. Maar dit leidt er niet toe dat je ook over dit grotere bedrag recht hebt op het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek. Wanneer de lening niet direct verband houdt met de aankoopkosten van de woning, is de rente niet aftrekbaar. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een extra bedrag is geleend om de inrichting van de woning te betalen.

Mocht u naar aanleiding van deze aangekondigde maatregelen prijs stellen op een gesprek, stuur mij dan een e-mail of bel naar kantoor voor een afspraak met ondergetekende: 035 – 69 421 28 Reijer Hekelaar RB Partner, Register Belastingadviseur.

Reijer Hekelaar RB REP

Reijer Hekelaar RB REP

Partner, Adviseur, Register Estate Planner (REP)

Werkt voor PYXIS sinds de fusie 2012, daarvoor werkzaam bij Reijer Hekelaar & Associates sinds maart 1995

Wat is de uitdaging in je huidige functie?
Het mooiste aan mijn werk is dat ik relaties kan bijstaan in het oplossen van vragen en voorkomen van fiscale, financiële en juridische problemen. Daarnaast om met vaktechnische creativiteit iedereen voor te zijn ten behoeve van de relatie. Een probleem is voor mij geen probleem, maar eerder een kans. Ik zie elk probleem van een relatie als een persoonlijke uitdaging.

Bel: 035 - 799 35 01 of mail: rhekelaar@pyxis.nl

Dankwoord:

Voor het samenstellen van deze Special zijn verschillende openbare bronnen gebruikt.  Mede dank aan de collega’s  van onze Fiscale Vakgroep, De Vakgroep Estate Planning en Financiële planning, de vakspecialisten van RijksBredius Notarissen uit Bussum alsmede de fiscalisten en medewerkers  van Licent Academy ‘copyright Licent Academy 2018’.

Disclaimer:

Hoewel bij de samenstelling van deze special de benodigde zorg is nagestreefd, wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden, onjuistheden dan wel handelingen naar aanleiding van de inhoud van deze fiscale / financiële onderwerpen. Vanwege het brede en ruim algemene kader van deze special,  is het niet bedoeld om alle informatie te verschaffen die noodzakelijk  is voor het nemen van fiscale en of financiële beslissingen. Indien er, na het lezen van deze special,  vragen zijn adviseren wij u om met uw adviseur en of notaris  contact op te nemen alvorens daadwerkelijk te gaan handelen.