Een bijdrage van: mr. Ay Ling Khouw Charbon RB

Zorg dat u klaar bent voor de btw-verhoging

Op 1 januari 2019 stijgt het lage btw-tarief van 6% naar 9%. Deze verhoging heeft  belangrijke gevolgen voor uw administratie, de prijzen van de goederen en diensten, de facturatie en btw-aangifte bij de jaarovergang. Primaire levensbehoeften, zoals drinkwater, zullen duurder worden.Veel primaire levensbehoeften zijn belast met het lage btw-tarief. Dat tarief is momenteel 6%. De goederen die onder het lage btw-tarief vallen, staan opgesomd in tabel 1a bij de Wet op de Omzetbelasting 1968 (Wet OB 1968). De diensten die onder het lage tarief vallen staan in tabel 1b bij de Wet OB 1968.

Pas uw administratie aan

Graag wijzen wij u nu al op de komende verhoging van het verlaagde btw-tarief van 6% naar 9%. De administratie dient voor 1 januari 2019  zodanig te worden ingericht dat bij prestaties na 1 januari 2019 het verlaagde btw-tarief van 9% wordt toegepast. Op de facturen dienen vanaf 1 januari 2019 het juiste percentage te staan en de kassasystemen moeten worden aangepast. Bij het opstellen van een offerte waarvan de prestaties na 1 januari 2019 plaats zullen vinden, is het raadzaam ook al uit te gaan van het 9%-tarief.

Facturering en prestaties in 2018 en 2019

Alle prestaties van Tabel 1 die in 2018 verricht zijn,  zijn belast met 6% btw. Ook als u uw afnemer pas in 2019 factureert. Daarentegen zijn alle prestaties in 2019 belast tegen 9% ook al vindt de facturering plaats in 2018. Denkt u hierbij aan kaartverkoop in 2018 voor concerten of sportevenementen in 2019. De staatssecretaris heeft echter aangekondigd niet te gaan naheffen in gevallen waarin de betaling plaatsvindt in 2018 en de prestatie in 2019.

Verricht prestaties aan consumenten of vrijgestelde ondernemers nog in 2018

Verricht u prestaties die onder het verlaagde btw-tarief vallen? Dan kan het raadzaam zijn deze prestaties, indien mogelijk, nog in 2018 te verrichten. U hoeft dan maar 6% in plaats van 9% btw af te dragen. Dit is met name interessant wanneer de afnemers van uw cliënten consumenten zijn of vrijgestelde ondernemers, die de in rekening gebrachte btw niet kunnen terugvragen.

Factureer prestaties 2019 in 2018

Bent u een (gedeeltelijk) vrijgestelde ondernemer, dan vormt de in rekening gebrachte omzetbelasting een kostenpost. Heeft u een grote uitgave gepland die onder het verlaagde btw-tarief valt, dan is het de overweging waard om die uitgaaf zoveel mogelijk nog dit jaar te doen. Laat uw leverancier/opdrachtgever in ieder geval nog dit jaar de factuur opmaken en gebruik de goedkeuring van de staatssecretaris.

Wijzigingen verlaagd tarief in Belastingplan 2019

Het is de bedoeling dat het kabinet de verhoging van het verlaagde btw-tarief opneemt in het Belastingplan 2019 dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. De verhoging van het verlaagde tarief dient om de lastenverlaging op arbeid te bekostigen. De gedachte daarbij is dat door lagere lasten op arbeid, de economie kan groeien en meer banen worden gecreëerd.

Heeft u na het lezen van het bovenstaande? Schroom dan niet en neem gerust contact met mij op (035 – 69 421 28). Of stuur een e-mail naar svdveer@pyxis.nl.

mr. Sandra van der Veer  FFP

mr. Sandra van der Veer FFP

Financieel Planner, Register Estate Planner

Werkt voor PYXIS sinds februari 2017.

Het leuke aan het werken op de fiscale afdeling bij PYXIS is de diversiteit aan cliënten, collega’s en werkzaamheden. Deze laatste gaan van grote adviezen tot kleiner aangiftes. Hiervoor verantwoordelijkheid dragen, geeft mij veel voldoening in het werk.

Bel: 035 - 799 35 51 of mail: svdveer@pyxis.nl