3-daagse Bedrijfsdoorlichting

De omgeving van de onderneming veranderd de laatste jaren steeds sneller en lijkt van u als ondernemer steeds sneller een reactie te verlangen. Inzicht in uw bedrijf en de kritische succesfactoren is essentieel. Alleen wanneer u dit goed voor elkaar hebt bent u in staat indien nodig de koers bij te sturen.

In drie dagen uw zaken op orde

Op basis van de vastlegging van de 1e Oriëntatiesessie gaan wij drie dagen intensief  met uw onderneming aan de slag. Uiteraard niet drie dagen achter elkaar want naast de gezamenlijke sessies hebben wij tijd nodig om de bevindingen steeds overzichtelijk uit te werken.

Programma

Eerste dag:

Om een globaal inzicht te krijgen in de situatie van uw onderneming bespreken wij eerst de missie van uw onderneming en de bedrijfsfilosofie die u hierbij hanteert. Wij brengen hierbij het volgende in kaart:

  • Wat zijn uw belangrijkste producten en diensten?
  • Hoe kunnen wij de belangrijkste groep klanten omschrijven?
  • Wat zijn de kernvaardigheden van uw bedrijf?
  • Hoe ziet u de rol van uw werknemers voor u?
  • Wat ziet u als belangrijkste succesfactoren van uw onderneming?
  • Hoe bent u als bedrijf gepositioneerd?
  • Wat zijn de basisgedachten achter de bedrijfsvoering?
  • Zijn er maatschappelijke belangen waar u een rol in wilt spelen?

Tevens brengen wij die dag uw actuele persoonlijke- en bedrijfsdoelstellingen in kaart.

Tweede dag:

Doelstelling van de tweede dag is een duidelijke SWOT-analyse waarmee wij de derde dag verder kunnen. Hier doen wij een interne en een externe analyse. De eerstgenoemde doen wij om de sterktes en zwaktes van uw onderneming in kaart te brengen en de tweede om de kansen en de bedreigingen helder te krijgen. Wij doen dit deels op basis van bureauonderzoek en interviews met uw personeel.

Derde dag

De derde dag gaan wij samen strategische keuzes maken. Eerst op hoofdlijnen op basis van de SWOT analyse. Vervolgens gaan wij samen kijken naar de mogelijke succesfactoren waarop gefocust dient te worden om dit te realiseren. Dit doen wij door kansen uit de omgeving aan sterktes binnen uw onderneming te verbinden en deze door te vertalen naar kritische prestatie indicatoren op basis waarvan de progressie kan worden gemonitord.

Laat ons u helpen

Wilt u weten wat bedrijfskundig advies voor uw onderneming kan betekenen? Laat u dan een keer uitgebreid informeren door Jeroen Duivis of Marian Duurland. Bel voor een afspraak 035-6942128 of vul de onderstaande contactaanvraag in.

Vrijblijvende verkenning

Voordat wij met u een traject in kunnen gaan is het voor ons heel belangrijk om uw werkelijke adviesbehoefte vast te stellen. Het uur dat wij hierin graag investeren geeft al inzicht maar stemt vooral de wederzijdse verwachtingen goed af.

Onze berichten over bedrijfskundig advies:

Selectie nieuws financiële planning november 2018

Onze selectie van nieuws m.b.t. financiële planning van de afgelopen maand Via social media deelt PYXIS dagelijks leestips van relevante...

Hypotheekrente vooruit betalen

Hypotheekrente vooruit betalen, doe er uw voordeel mee! Verwacht u  in 2019 een lager inkomen te ontvangen, waardoor u in een lager tarief voor de...

Selectie nieuws financiële planning november 2018

Onze selectie van nieuws m.b.t. financiële planning van de afgelopen maand Via social media deelt PYXIS dagelijks leestips van relevante...

Selectie salaris gerelateerd nieuws november 2018

Onze selectie van salaris gerelateerd nieuws van de afgelopen maand Via social media deelt PYXIS dagelijks leestips van relevante zaken...

Sturing op basis van bedrijfskundig advies

Vreemde ogen dwingen

Mocht u interesse hebben in een efficiëntie-slag binnen uw organisatie, of u wenst hierover meer informatie te ontvangen, vul dan het onderstaande contactformulier in.

Bedrijfskundige adviseurs

  • Marian Duurland AA CPA
  • Jeroen Duivis AA CPA

Vrijblijvend introductie: