Financiële Planning & Fiscaliteit

De financieel planners en fiscalisten van PYXIS staan voor een heldere koersbepaling die leidt tot concreet resultaat.

Erfbelasting besparen

Erfbelasting besparen is de uitkomst van goede estate planning ofwel nalatenschapsplanning. Het begrip estate planning komt oorspronkelijk  uit de Verenigde Staten en slaat op de juridische en fiscale begeleiding van de overgang en het behoud van (familie)vermogen. Het is eigenlijk een gecontroleerde en gefaseerde vorm van vermogensoverdracht.

Het doel van estate planning is om het opgebouwde vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen. Hoe dat het beste kan heeft alles te maken met schenk- en erfbelasting.

In de praktijk

Het komt er in de praktijk op neer dat u, zonder het totale vermogen al te erg aan te tasten, uw toekomstige nalatenschap zodanig verlaagt dat daarover zo min mogelijk erfbelasting hoeft te worden betaald . U krijgt in dit traject te maken met schenkingsrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht en fiscaal recht. Hierbij komen vragen naar voren als: “Moeten wij onze huwelijkse voorwaarden nu wijzigen of niet?” en “Is het verstandig om al tijdens ons leven vermogen over te dragen?”

Alles moet op elkaar aansluiten

Om de besparing van erfbelasting te bereiken dienen alle te treffen maatregelen naadloos op elkaar aan te sluiten. In samenwerking met uitstekende notarissen kan PYXIS u daarbij van dienst zijn.

Tarieven schenk- en erfbelasting

Om inzicht te krijgen in wat dit voor u betekent kunt u hier een checklist downloaden.

Onze Financiële Planning & Fiscaliteit professionals

Wij houden van korte lijnen, neem gerust direct contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Majorie Molegraaf RB CFP REP

Majorie Molegraaf RB CFP REP

Reijer Hekelaar RB REP

Reijer Hekelaar RB REP