Erfbelasting besparen

Erfbelasting besparen is de uitkomst van goede estate planning ofwel nalatenschapsplanning. Het begrip estate planning komt oorspronkelijk  uit de Verenigde Staten en slaat op de juridische en fiscale begeleiding van de overgang en het behoud van (familie)vermogen. Het is eigenlijk een gecontroleerde en gefaseerde vorm van vermogensoverdracht.

Het doel van estate planning is om het opgebouwde vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen. Hoe dat het beste kan heeft alles te maken met schenk- en erfbelasting.

In de praktijk

Het komt er in de praktijk op neer dat u, zonder het totale vermogen al te erg aan te tasten, uw toekomstige nalatenschap zodanig verlaagt dat daarover zo min mogelijk erfbelasting hoeft te worden betaald . U krijgt in dit traject te maken met schenkingsrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht en fiscaal recht. Hierbij komen vragen naar voren als: “Moeten wij onze huwelijkse voorwaarden nu wijzigen of niet?” en “Is het verstandig om al tijdens ons leven vermogen over te dragen?”

Alles moet op elkaar aansluiten

Om de besparing van erfbelasting te bereiken dienen alle te treffen maatregelen naadloos op elkaar aan te sluiten. In samenwerking met uitstekende notarissen kan PYXIS u daarbij van dienst zijn.

Complete financiële planning

Het bovenstaande onderwerp is maar één facet van de financiële planning. Om juridisch en fiscaal gezien een optimum te bereiken, is een integrale benadering van groot belang. Wij kunnen u daarin uiteraard ondersteunen.

Met behulp van onze handige checklist kunt u zich een beeld vormen van wat er allemaal bij komt kijken. Ook zenden wij u graag informatie over een of meer onderwerpen toe.

Tarieven schenk- en erfbelasting

Om inzicht te krijgen in wat dit voor u betekent kunt u hier een checklist downloaden.

Schenk- en erfbelasting

 

Onze financiële planning berichten en tips:

 

Alles goed regelen bij een scheiding is nog een hele puzzel

Een echtscheiding brengt het huwelijk terug tot een zakelijke transactie. Het goed verdelen van eigendom wordt bepaald door de invulling van de aandachtspunten bij echtscheiding.

Schenken en teruglenen: de ‘schenking op papier’

U hoeft geen vermogen te hebben om met vermogensvorming te beginnen. Een gecertificeerd financieel planner kan hier uitstekend bij helpen.

Vermogensvorming, hoe pakt u dat aan?

U hoeft geen vermogen te hebben om met vermogensvorming te beginnen. Een gecertificeerd financieel planner kan hier uitstekend bij helpen.

Arbeidsongeschikt worden dat plan je niet van tevoren

Arbeidsongeschikt worden is een onverwachte levensgebeurtenis met soms grote consequenties. Bekijk welke dit zijn en wat u eraan kunt doen.

 

Samenwerken met de financieel planners van PYXIS

 

 

Financieel planners

  • Reijer Hekelaar RB
  • Majorie Molegraaf RB FFP
    (niet op de foto)
  • mr. Sandra van der Veer RB FFP