Erfbelasting besparen

Erfbelasting besparen is de uitkomst van goede estate planning ofwel nalatenschapsplanning. Het begrip estate planning komt oorspronkelijk  uit de Verenigde Staten en slaat op de juridische en fiscale begeleiding van de overgang en het behoud van (familie)vermogen. Het is eigenlijk een gecontroleerde en gefaseerde vorm van vermogensoverdracht.

Het doel van estate planning is om het opgebouwde vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen. Hoe dat het beste kan heeft alles te maken met schenk- en erfbelasting.

In de praktijk

Het komt er in de praktijk op neer dat u, zonder het totale vermogen al te erg aan te tasten, uw toekomstige nalatenschap zodanig verlaagt dat daarover zo min mogelijk erfbelasting hoeft te worden betaald . U krijgt in dit traject te maken met schenkingsrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht en fiscaal recht. Hierbij komen vragen naar voren als: “Moeten wij onze huwelijkse voorwaarden nu wijzigen of niet?” en “Is het verstandig om al tijdens ons leven vermogen over te dragen?”

Alles moet op elkaar aansluiten

Om de besparing van erfbelasting te bereiken dienen alle te treffen maatregelen naadloos op elkaar aan te sluiten. In samenwerking met uitstekende notarissen kan PYXIS u daarbij van dienst zijn.

Complete financiële planning

Het bovenstaande onderwerp is maar één facet van de financiële planning. Om juridisch en fiscaal gezien een optimum te bereiken, is een integrale benadering van groot belang. Wij kunnen u daarin uiteraard ondersteunen.

Met behulp van onze handige checklist kunt u zich een beeld vormen van wat er allemaal bij komt kijken. Ook zenden wij u graag informatie over een of meer onderwerpen toe.

Tarieven schenk- en erfbelasting

Om inzicht te krijgen in wat dit voor u betekent kunt u hier een checklist downloaden.

Tarieven erf en schenkbelasting 2022

 

Onze financiële planning berichten en tips:

 

Wie zijn mijn erfgenamen, als ik geen testament heb?

Wie zijn mijn erfgenamen is een belangrijke vraag want als je geen testament hebt dan regelt de wet wie je vermogen erft en hoeveel men krijgt.

De legitieme portie is een belangrijk aandachtspunt bij schenken

Giften die tijdens leven zijn gedaan, hoeven volgens de wet in principe niet verrekend te worden met de erfenis. Als dat wel de bedoeling is van een ouder, moet de ouder dit bij het doen van de gift expliciet vastleggen, om ruzie na het overlijden te voorkomen.

Erfbelasting besparen door nalaten aan uw kleinkinderen

Voor verschillende personen, zoals bijvoorbeeld de kleinkinderen, staan allerlei vrijstellingen in de wet die de erfbelasting regelt

De echtscheiding en het belang van een (nieuw) testament

Ook als uw echtscheiding definitief is, is het aan te raden om een (nieuw) testament te maken. Op die manier kunt u voorkomen dat uw hele vermogen (bijvoorbeeld via uw kind) alsnog bij uw ex-partner terecht komt.

 

Samenwerken met de financieel planners van PYXIS

 

 

Financieel planners

  • Reijer Hekelaar RB
  • Majorie Molegraaf RB FFP
    (niet op de foto)
  • mr. Sandra van der Veer RB FFP