Schenken aan kinderen

Ouders die hun vermogen fiscaal vriendelijk aan hun kinderen of kleinkinderen willen overdragen, kunnen dat bij leven doen met een schenking. Schenken kan leuker en fiscaal voordeliger zijn dan nalaten: het kan veel minder erfbelasting kosten. Want hoe lager de erfenis later, des te minder erfbelasting erover hoeft te worden betaald.

Schenkingen aan kinderen: benut alle vrijstellingen

De meest bekende vrijstelling is de jaarlijkse vrijstelling: elk jaar mag u per kind ruim € 5.500 belastingvrij schenken. Aan uw kleinkinderen mag u jaarlijks onbelast ruim € 2.200 schenken. Alle tarieven met betrekking tot schenk- en erfbelasting staan in de download: ‘Tarieven Schenk- en Erfbelasting 2021’.

Naast de jaarlijkse schenkvrijstelling zijn er een aantal eenmalige vrijstellingen. Hierbij kan eenmalig zonder heffing van schenkbelasting geschonken worden. Er zijn meerdere eenmalige belastingvrijstellingen. Het optimaal benutten van deze hoge vrijstellingen vraagt om een goede planning

Schenkingen op papier

Bij een schenking onder schuldigerkenning schenken pa en ma ‘op papier’ aan de kinderen. Door de schenking ‘op papier’ behouden de ouders het beheer over het geschonken bedrag, de kinderen krijgen geen geld in handen. Dat maakt deze vorm van schenking goed toepasbaar als de ouders niet voldoende vrije middelen ter beschikking hebben. Bijvoorbeeld als het geld vastzit in de onderneming of in beleggingen.

Er gelden wel bepaalde voorwaarden waar aan moet worden voldaan en de schenking moet in een notariële akte vastgelegd worden.

Welke waarde voegt Pyxis toe?

Pyxis kan, in samenspraak met u en rekening houdend met uw wensen, een schenkingsplan voor u opstellen waardoor  in de toekomst erfbelasting bespaard kan worden. Uiteraard maken wij hierbij inzichtelijk wat voor de lange termijn de gevolgen voor uw inkomens- en vermogenspositie kunnen zijn.

Complete financiële planning

Het bovenstaande onderwerp is maar één facet van de financiële planning. Om juridisch en fiscaal gezien een optimum te bereiken, is een integrale benadering van groot belang. Wij kunnen u daarin uiteraard ondersteunen.

Met behulp van onze handige checklist kunt u zich een beeld vormen van wat er allemaal bij komt kijken. Ook zenden wij u graag informatie over een of meer onderwerpen toe.

Tarieven schenk- en erfbelasting

Om inzicht te krijgen in wat dit voor u betekent kunt u hier een checklist downloaden.

Schenk- en erfbelasting
Geen velden gevonden.

 

Onze financiële planning berichten en tips:

 

Wie zijn mijn erfgenamen, als ik geen testament heb?

Wie zijn mijn erfgenamen is een belangrijke vraag want als je geen testament hebt dan regelt de wet wie je vermogen erft en hoeveel men krijgt.

De legitieme portie is een belangrijk aandachtspunt bij schenken

Giften die tijdens leven zijn gedaan, hoeven volgens de wet in principe niet verrekend te worden met de erfenis. Als dat wel de bedoeling is van een ouder, moet de ouder dit bij het doen van de gift expliciet vastleggen, om ruzie na het overlijden te voorkomen.

Erfbelasting besparen door nalaten aan uw kleinkinderen

Voor verschillende personen, zoals bijvoorbeeld de kleinkinderen, staan allerlei vrijstellingen in de wet die de erfbelasting regelt

De echtscheiding en het belang van een (nieuw) testament

Ook als uw echtscheiding definitief is, is het aan te raden om een (nieuw) testament te maken. Op die manier kunt u voorkomen dat uw hele vermogen (bijvoorbeeld via uw kind) alsnog bij uw ex-partner terecht komt.

 

Samenwerken met de financieel planners van PYXIS

 

 

Financieel planners

  • Reijer Hekelaar RB
  • Majorie Molegraaf RB FFP
    (niet op de foto)
  • mr. Sandra van der Veer RB FFP