Schenken aan kinderen

Ouders die hun vermogen fiscaal vriendelijk aan hun kinderen of kleinkinderen willen overdragen, kunnen dat bij leven doen door te schenken. Schenken kan leuker en fiscaal voordeliger zijn dan nalaten: het kan veel minder erfbelasting kosten. Immers, hoe lager de erfenis later, hoe minder erfbelasting erover hoeft te worden betaald.

Schenkingen aan kinderen: benut alle vrijstellingen

De meest bekende vrijstelling is de jaarlijkse vrijstelling; elk jaar mag u ruim € 5.300 belastingvrij schenken aan uw kinderen. Aan uw kleinkinderen mag u jaarlijks onbelast ruim € 2.100 schenken.

Naast de jaarlijkse schenkvrijstelling zijn er een aantal eenmalige vrijstellingen. Het woord eenmalig zegt het al: dit kan eenmalig zonder heffing van schenkbelasting geschonken worden. Er zijn meerdere eenmalige belastingvrijstellingen. Het optimaal benutten van een van de eenmalig hoge vrijstellingen vergt een goede planning

Schenkingen op papier

Bij een schenking onder schuldigerkenning schenken pa en ma ‘op papier’ aan de kinderen. Door de schenking ‘op papier’ behouden de ouders het beheer over het geschonken bedrag, de kinderen krijgen geen geld in handen. Dat maakt deze vorm van schenking goed toepasbaar als de ouders niet voldoende vrije middelen ter beschikking hebben, bijvoorbeeld als het geld vastzit in de onderneming of in beleggingen.

Er gelden wel bepaalde voorwaarden waar aan moet worden voldaan en de schenking moet worden vastgelegd in een notariële akte.

Welke waarde voegt Pyxis toe?

Pyxis kan, in samenspraak en rekening houdend met uw wensen, voor u een schenkingsplan opstellen waardoor  in de toekomst erfbelasting bespaard kan worden. Uiteraard maken wij hierbij inzichtelijk wat voor de lange termijn de gevolgen kunnen zijn voor uw inkomens- en vermogenspositie.

Complete financiële planning

Bovenstaand onderwerp is maar één facet van een complete financiële planning. Juist in de samenhang kan juridisch en fiscaal gezien een optimum worden bereikt. Uiteraard kunnen wij u daarin ondersteunen. Om u een beeld te vormen van wat daarbij komt kijken hebben wij een handige checklist ontwikkeld.

Checklist financiële planning

Om inzicht te krijgen in uw financiële situatie kunt u hier een checklist downloaden als hulpmiddel ter voorbereiding op het eerste gesprek.

Onze financieel planning berichten en tips:

Selectie nieuws financiële planning november 2018

Onze selectie van nieuws m.b.t. financiële planning van de afgelopen maand Via social media deelt PYXIS dagelijks leestips van relevante...

Selectie nieuws financiële planning november 2018

Onze selectie van nieuws m.b.t. financiële planning van de afgelopen maand Via social media deelt PYXIS dagelijks leestips van relevante...

Prinsjesdag Special Maatregelen (vermogende) Particulieren

Prinsjesdag Special Maatregelen (vermogende) Particulieren ln deze Prinsjesdag Special staan de belangrijkste voorstellen uit het...

PYXIS presenteert zich als ‘Family Office’

PYXIS presenteert zich als Family Office De omgeving waarin wij ondernemen is continu aan verandering onderhevig. Onderdeel van onze...

Samenwerken met de financiële planners van PYXIS

Financiële planners

  • Reijer Hekelaar RB
  • Majorie Molegraaf RB FFP
    (niet op de foto)
  • mr. Sandra van der Veer RB FFP