Schenken aan kinderen

Ouders die hun vermogen fiscaal vriendelijk aan hun kinderen of kleinkinderen willen overdragen, kunnen dat bij leven doen met een schenking. Schenken kan leuker en fiscaal voordeliger zijn dan nalaten: het kan veel minder erfbelasting kosten. Want hoe lager de erfenis later, des te minder erfbelasting erover hoeft te worden betaald.

Schenkingen aan kinderen: benut alle vrijstellingen

De meest bekende vrijstelling is de jaarlijkse vrijstelling: elk jaar mag u per kind ruim € 5.300 belastingvrij schenken. Aan uw kleinkinderen mag u jaarlijks onbelast ruim € 2.100 schenken.

Naast de jaarlijkse schenkvrijstelling zijn er een aantal eenmalige vrijstellingen. Hierbij kan eenmalig zonder heffing van schenkbelasting geschonken worden. Er zijn meerdere eenmalige belastingvrijstellingen. Het optimaal benutten van deze hoge vrijstellingen vraagt om een goede planning

Schenkingen op papier

Bij een schenking onder schuldigerkenning schenken pa en ma ‘op papier’ aan de kinderen. Door de schenking ‘op papier’ behouden de ouders het beheer over het geschonken bedrag, de kinderen krijgen geen geld in handen. Dat maakt deze vorm van schenking goed toepasbaar als de ouders niet voldoende vrije middelen ter beschikking hebben. Bijvoorbeeld als het geld vastzit in de onderneming of in beleggingen.

Er gelden wel bepaalde voorwaarden waar aan moet worden voldaan en de schenking moet in een notariële akte vastgelegd worden.

Welke waarde voegt Pyxis toe?

Pyxis kan, in samenspraak met u en rekening houdend met uw wensen, een schenkingsplan voor u opstellen waardoor  in de toekomst erfbelasting bespaard kan worden. Uiteraard maken wij hierbij inzichtelijk wat voor de lange termijn de gevolgen voor uw inkomens- en vermogenspositie kunnen zijn.

Complete financiële planning

Het bovenstaande onderwerp is maar één facet van de financiële planning. Om juridisch en fiscaal gezien een optimum te bereiken, is een integrale benadering van groot belang. Wij kunnen u daarin uiteraard ondersteunen.

Met behulp van onze handige checklist kunt u zich een beeld vormen van wat er allemaal bij komt kijken. Ook zenden wij u graag informatie over een of meer onderwerpen toe.

Checklist financiële planning

Om inzicht te krijgen in uw financiële situatie kunt u hier een checklist downloaden als hulpmiddel ter voorbereiding op het eerste gesprek.

 

Onze financiële planning berichten en tips:

 

Regel uw levenstestament op tijd!

Met een levenstestament legt u vast wie uw (zakelijke) belangen mag behartigen wanneer u hier zelf niet meer toe in staat bent. Juist voor ondernemers, jong en oud, is het belangrijk om dit goed te regelen.

Zelf de regie houden?

Met een levenstestament zorgt u ervoor dat u onder alle omstandigheden zelf de regie houdt. Een levenstestament is dus iets anders dan een gewoon testament (daarin staat wat er moet gebeuren met uw nalatenschap – het geheel van uw bezittingen en schulden – na overlijden).

Selectie nieuws financiële planning februari 2019.

Via social media deelt PYXIS dagelijks leestips van relevante zaken die ons online opvallen en waarvan wij verwachten dat onze relaties er hun...

Selectie nieuws financiële planning december 2018.

Via social media deelt PYXIS dagelijks leestips van relevante zaken die ons online opvallen en waarvan wij verwachten dat onze relaties er hun...

 

Samenwerken met de financieel planners van PYXIS

 

 

Financieel planners

  • Reijer Hekelaar RB
  • Majorie Molegraaf RB FFP
    (niet op de foto)
  • mr. Sandra van der Veer RB FFP