Studie kinderen

Collegegeld, boeken, kamerhuur, als uw kind gaat studeren krijgt het te maken met hoge kosten. Nu de studiefinanciering sinds 2015 heeft plaatsgemaakt voor het sociaal leenstelsel zijn de kosten voor studerende kinderen toegenomen. Maar hoeveel moet er geleend worden voor een gemiddelde studie? Hoe hoog is de schuld van uw kind als hij of zij klaar is met de studie?

Studeren, wat kost dat?

Het collegegeld voor hoger onderwijs bedraagt  € 2.060,- per jaar (2018: bron Duo). Dat zijn echter niet de enige kosten. Voor een uitwonende student bedragen de lasten exclusief collegegeld rond de € 1.050,- per maand. Studenten hoger onderwijs kunnen maximaal ongeveer € 1.000,- bij de overheid lenen. Dat betekent dat de studieschuld na 4 jaar studeren bij benadering € 48.000,- bedraagt. Als u een dergelijk hoge studieschuld voor uw kind wilt voorkomen, is het aan te raden om (tijdig) voor de studie te gaan sparen.

Ondersteuning door ouders

Er zijn voor u als ouder diverse manieren om te sparen voor de studie van uw kind. Maar wat is de beste manier? Daarbij heeft u misschien nog meer vragen:

  • Hoe is het een en ander fiscaal geregeld?
  • Is het verstandig maandelijks een bedrag te geven, of moet ik mijn kind maximaal laten lenen en dan te zijner tijd de schuld voor mijn kind aflossen?
  • Is het verstandig om een appartement in de studentenstad te kopen en dat bijvoorbeeld deels te verhuren?
  • Hoeveel van mijn inkomen of van mijn vermogen moet ik (maandelijks) reserveren?

Hoe pakken wij dit aan?

Als dit uw vragen zijn, heeft PYXIS de antwoorden. Graag maken wij een afspraak met u om een en ander te bespreken. Onze gecertificeerd financieel planners kunnen zich in uw situatie verplaatsen en u helpen om de keuzes te maken die bij het leven van u en uw kinderen passen. De gemaakte keuzes werken wij voor u uit in een overzichtelijk plan.

Complete financiële planning

Het bovenstaande onderwerp is maar één facet van de financiële planning. Om juridisch en fiscaal gezien een optimum te bereiken, is een integrale benadering van groot belang. Wij kunnen u daarin uiteraard ondersteunen.

Met behulp van onze handige checklist kunt u zich een beeld vormen van wat er allemaal bij komt kijken. Ook zenden wij u graag informatie over een of meer onderwerpen toe.

Checklist financiële planning

Om inzicht te krijgen in uw financiële situatie kunt u hier een checklist downloaden als hulpmiddel ter voorbereiding op het eerste gesprek.

 

Onze financiële planning berichten en tips:

 

Wie zijn mijn erfgenamen, als ik geen testament heb?

Wie zijn mijn erfgenamen is een belangrijke vraag want als je geen testament hebt dan regelt de wet wie je vermogen erft en hoeveel men krijgt.

De legitieme portie is een belangrijk aandachtspunt bij schenken

Giften die tijdens leven zijn gedaan, hoeven volgens de wet in principe niet verrekend te worden met de erfenis. Als dat wel de bedoeling is van een ouder, moet de ouder dit bij het doen van de gift expliciet vastleggen, om ruzie na het overlijden te voorkomen.

Erfbelasting besparen door nalaten aan uw kleinkinderen

Voor verschillende personen, zoals bijvoorbeeld de kleinkinderen, staan allerlei vrijstellingen in de wet die de erfbelasting regelt

De echtscheiding en het belang van een (nieuw) testament

Ook als uw echtscheiding definitief is, is het aan te raden om een (nieuw) testament te maken. Op die manier kunt u voorkomen dat uw hele vermogen (bijvoorbeeld via uw kind) alsnog bij uw ex-partner terecht komt.

 

Samenwerken met de financieel planners van PYXIS

 

 

Financieel planners

  • Reijer Hekelaar RB
  • Majorie Molegraaf RB FFP
    (niet op de foto)
  • mr. Sandra van der Veer RB FFP