Kwaliteit

Wij zijn zelf pas tevreden over onze dienstverlening wanneer u beaamt dat deze naar volle tevredenheid is geleverd. Maar al onze goede bedoelingen ten spijt kan er natuurlijk altijd iets misgaan. Laat het ons in zo’n geval direct weten.

Wij streven continu naar verbetering

Wanneer u zich om wat voor reden ook niet gehoord voelt, bestaan er conform de regels de volgende mogelijkheden:

Onze klachtenregeling

Wij spannen ons ieder dag in om goed werk te leveren. In het geval het een keer mis gaat, willen we de oorzaak van klachten bij de bron aanpakken. Mocht onze service achterblijven bij het normale niveau, zou u dit dan via onze klachtenregeling kenbaar willen maken?

De klokkenluidersregeling

PYXIS hecht aan een goede reputatie. We achten het daarom van groot belang dat medewerkers en derden op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van een onregelmatigheid bij onze kantoren. Volgens de Verordening Accountantsorganisaties is ook PYXIS verplicht om een klokkenluidersregeling die geldt voor de kantoren van PYXIS, op de website te plaatsen.

Review ons op Google

Ten behoeve van onze kwaliteitszorg stellen wij uw mening over onze service erg op prijs. PYXIS wil een lerende organisatie zijn.

Het geven van een review neemt slechts een paar minuten in beslag.

Niet alleen wij zijn er blij mee maar het helpt juist ook anderen in hun beslissingsproces.