Financiële Planning & Fiscaliteit

De financieel planners en fiscalisten van PYXIS staan voor een heldere koersbepaling die leidt tot concreet resultaat.

Opvolging door familie

Bedrijfsopvolging binnen de familie is een complex en emotioneel proces. Er dienen keuzes te worden gemaakt waarbij ratio en gevoel elkaar nog wel eens tegenspreken. Beslissingen kunnen voor betrokkenengrote emotionele enfinanciële gevolgen hebben. Pyxis begeleidt u bij dit proces naar een optimaal resultaat voor zowel uzelf als uw opvolger.

Hoe pakken wij dit voor u aan?

Succesvolle bedrijfsopvolgingen zijnaltijd in een vroeg stadium ingezet. Al bij de eerste gedachte in deze richting gaan wij daarom graag met u om de tafel zitten. Gewoon eens even sparren om een beeld van de mogelijkhedente vormen. Dit eerste uur brainstormen is geheel vrijblijvend.

Duidelijk stappenplan

Vervolgens maken wij met u een stappenplan. Dit plan dient als leidraad om het proces van opvolging te structureren en houdt rekening met alle praktische en psychologische aspecten van de opvolging. Een gedetailleerd schema zet de opvolging in tijd uit, waarbij alle afspraken schriftelijk worden vastgelegd en een begroting van de kosten kan worden opgesteld.

Fiscale optimalisatie

In ons plan zullen wij rekening houden met de verschillende faciliteiten in de belastingwetgeving om de bedrijfsopvolging fiscaal zo voordelig mogelijk vorm te geven – zowel voor overdrager als voor overnemer. Deze faciliteiten kennen strikte voorwaarden en mogelijke termijnen waar voorafgaand aan en na deoverdracht en/of schenking voldaan moet worden.

Regeren is vooruitzien

Een gedegen, vroegtijdige voorbereiding van de bedrijfsoverdracht heeft verder als voordeel dat u weet wat de hoogte van uw pensioen is. Dit brengen wij voor u in kaart met een complete financiële planning.

Verder na de overdracht

Waar u ook voor kiest, voor u eindigt uw onderneming. Dat betekent dat u ook moet kijken naar hoe dat op de langere termijn voor uzelf uitpakt. Hoe zien uw inkomen en uw vermogen er straks uit? Kunt u de dingen gaan of blijven doen die u leuk vindt?
Ook op dit gebied is het aan te raden om u tijdig te (laten) informeren.

Complete financiële planning

Het bovenstaande onderwerp is maar één facet van de financiële planning. Om juridisch en fiscaal gezien een optimum te bereiken, is een integrale benadering van groot belang. Wij kunnen u daarin uiteraard ondersteunen.

Met behulp van onze handige checklist kunt u zich een beeld vormen van wat er allemaal bij komt kijken.

Checklist financiële planning

Om inzicht te krijgen in uw financiële situatie kunt u hier een checklist downloaden als hulpmiddel ter voorbereiding op het eerste gesprek.

Onze Financiële Planning & Fiscaliteit professionals

Wij houden van korte lijnen, neem gerust direct contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Majorie Molegraaf RB CFP REP

Majorie Molegraaf RB CFP REP

Reijer Hekelaar RB REP

Reijer Hekelaar RB REP