Financiële Planning & Fiscaliteit

De financieel planners en fiscalisten van PYXIS staan voor een heldere koersbepaling die leidt tot concreet resultaat.

Financiële planning na pensioen

Ook na pensionering kan er behoefte zijn aan pensioenadvies of begeleiding bij het vermogen dat is opgebouwd voor uw oudedagsvoorziening. Belasting- en pensioenregels bepalen mede wat u netto te besteden hebt na uw pensioendatum. Er spelen bij financiële planning na pensioen veelal andere vraagstukken dan tijdens de opbouwfase van het pensioen.

Vraagstukken omtrent pensioenvermogen

Als u met pensioen bent, is het zinvol om regelmatig te bezien of het pensioeninkomen en -vermogen nog steeds voldoende toereikend is om de gewenste uitgaven nu en in de toekomst te dekken.  U dient regelmatig besluiten te nemen zodat het vermogen in stand blijft of wordt aangewend zoals u wenst, bij leven, maar ook na overlijden. PYXIS kan u helpen bij uw besluitvormingsproces.

Helder inzicht in uw situatie en mogelijkheden

PYXIS zorgt voor duidelijk inzicht in uw situatie, dat geeft u rust. Een strategisch vermogensplan en de begeleiding daarbij is altijd maatwerk is. Veel vermogende particulieren realiseren zich dat zij onvoldoende deskundig zijn om de samenhang in hun persoonlijke financiën aan te brengen, of om bepaalde belangrijke beslissingen goed onderbouwd te kunnen nemen. Ook ontbreekt het vaak aan tijd en interesse om zelf aan de slag te gaan met vermogenszaken.

Een persoonlijk vermogensplan geeft rust en ruimte

Een persoonlijk vermogensplan geeft u het benodigde overzicht op uw financiële situatie en schetst wat u kunt doen om hier eventueel verbetering in aan te brengen. Op basis van dit strategische plan wordt het mogelijk om uw financiële zaken af te stemmen op uw persoonlijke wensen, ideeën en doelstellingen.

Krijg inzicht in uw situatie en de mogelijkheden

Geef hieronder aan wat bij uw persoonlijke situatie past. Na verzending ontvangt u een bevestigingsmail op het opgegeven mailadres. Als dit aan de orde is  ontvangt u teven een prijsindicatie en een lijstje met gegevens die wij van u nodig hebben. Binnen vijf werkdagen ontvangt u dan vervolgens een link naar een beveiligde omgeving (met beveiligingscode) waar u deze kunt uploaden.  Na ontvangst en een eerste scan van uw documenten, mailen wij u een persoonlijke prijsopgave en een digitale opdrachtovereenkomst voor akkoord.

Onze Financiële Planning & Fiscaliteit professionals

Wij houden van korte lijnen, neem gerust direct contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Majorie Molegraaf RB CFP REP

Majorie Molegraaf RB CFP REP

Reijer Hekelaar RB REP

Reijer Hekelaar RB REP

Charlotte Hollander

Charlotte Hollander