PYXIS is lid van de SRA

Al sinds 2006 is PYXIS lid van SRA. De afkorting betekent: Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten. De SRA is een netwerk van midden- en kleinbedrijf-accountantskantoren in Nederland. Door deel uit te maken van dit netwerk kan PYXIS alle mogelijkheden bieden die een groot kantoor ook biedt.

Verdieping van onze dienstverlening

De belangrijkste reden om lid te worden was tweeledig. Enerzijds faciliteert het SRA-netwerk ons in het toegankelijk maken van dezelfde mogelijkheden die de ‘Big Four’ op accountancy gebied aan kunnen bieden. Door de bundeling van kennis en ervaring binnen het netwerk kunnen wij ondernemers optimaal helpen en adviseren. De andere reden was dat wij door ons te conformeren aan de kwaliteitseisen van de SRA transparanter kunnen zijn in wat de klanten op het gebied van kwaliteitsborging mogen verwachten. Direct uitvloeisel hiervan zijn bijvoorbeeld onze klachten- en klokkenluidersregeling op de website.

Grootste vereniging van accountantskantoren in Nederland

Met 375 leden met in totaal 870 kantoren verspreid door heel Nederland mag de SRA zich de grootste branchevereniging noemen. Ongeveer 55% van het MKB is klant bij een SRA-kantoor en circa een derde van alle wettelijke controleopdrachten wordt door SRA-kantoren uitgevoerd.

Samenwerking staat voorop

Onderaan de pagina’s van onze website vermelden wij ook onze andere lidmaatschappen en samenwerkingen op. De SRA heeft convenanten met de NBA, AFM, BFT en de Belastingdienst die zorgen voor samenwerking en afstemming.

Permanente educatie

Door deze lidmaatschappen en samenwerkingen kunnen wij voor het team van PYXIS de permanente educatie, die de professionele uitvoering van ons beroep van ons vraagt, goed gestalte geven.

Marian Duurland AA CPA

Partner | Adviseur

Jeroen Duivis AA CPA

Partner | Adviseur

PYXIS Adviseurs | Fiscalisten | Accountants

Wij zijn een ambitieus kantoor op het gebied van accountancy en belastingadvies, waar nodig aangevuld met onze specialismen. Bij ons kantoor herken je de korte lijnen en informele sfeer. We zijn daarbij erg trots op onze uitgebreide groep cliënten en relaties van uiteenlopende omvang die wij mogen bedienen.