Financiële Planning & Fiscaliteit

De financieel planners en fiscalisten van PYXIS staan voor een heldere koersbepaling die leidt tot concreet resultaat.

Schenken aan kinderen

Ouders die hun vermogen fiscaal vriendelijk aan hun kinderen of kleinkinderen willen overdragen, kunnen dat bij leven doen met een schenking. Schenken kan leuker en fiscaal voordeliger zijn dan nalaten: het kan veel minder erfbelasting kosten. Want hoe lager de erfenis later, des te minder erfbelasting erover hoeft te worden betaald.

Schenkingen aan kinderen: benut alle vrijstellingen

De meest bekende vrijstelling is de jaarlijkse vrijstelling: elk jaar mag u per kind ruim € 5.500 belastingvrij schenken. Aan uw kleinkinderen mag u jaarlijks onbelast ruim € 2.200 schenken. Alle tarieven met betrekking tot schenk- en erfbelasting staan in de download: ‘Tarieven Schenk- en Erfbelasting 2021’.

Naast de jaarlijkse schenkvrijstelling zijn er een aantal eenmalige vrijstellingen. Hierbij kan eenmalig zonder heffing van schenkbelasting geschonken worden. Er zijn meerdere eenmalige belastingvrijstellingen. Het optimaal benutten van deze hoge vrijstellingen vraagt om een goede planning

Schenkingen op papier

Bij een schenking onder schuldigerkenning schenken pa en ma ‘op papier’ aan de kinderen. Door de schenking ‘op papier’ behouden de ouders het beheer over het geschonken bedrag, de kinderen krijgen geen geld in handen. Dat maakt deze vorm van schenking goed toepasbaar als de ouders niet voldoende vrije middelen ter beschikking hebben. Bijvoorbeeld als het geld vastzit in de onderneming of in beleggingen.

Er gelden wel bepaalde voorwaarden waar aan moet worden voldaan en de schenking moet in een notariële akte vastgelegd worden.

Welke waarde voegt Pyxis toe?

Pyxis kan, in samenspraak met u en rekening houdend met uw wensen, een schenkingsplan voor u opstellen waardoor  in de toekomst erfbelasting bespaard kan worden. Uiteraard maken wij hierbij inzichtelijk wat voor de lange termijn de gevolgen voor uw inkomens- en vermogenspositie kunnen zijn.

Tarieven schenk- en erfbelasting

Om inzicht te krijgen in wat dit voor u betekent kunt u hier een checklist downloaden.

Onze Financiële Planning & Fiscaliteit professionals

Wij houden van korte lijnen, neem gerust direct contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Majorie Molegraaf RB CFP REP

Majorie Molegraaf RB CFP REP

Reijer Hekelaar RB REP

Reijer Hekelaar RB REP

Charlotte Hollander

Charlotte Hollander