Bronvermelding: dit bericht over financieel planning verscheen eerder op de website van FFP, de beroepsvereniging voor (gecertificeerd) financieel planners.

Acht tips van PYXIS!

Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Welke goede voornemens heeft u? Wilt u uw financiën overzichtelijker maken in 2021? Dan helpt het om op een slimme manier met geld om te gaan. Hier volgen 8 tips waarmee u uw financiële leven overzichtelijker maakt, beheersbaarder en daardoor nog meer de dingen kunt doen die u echt wilt!

Tip 1: Betaal uw schulden structureel af

Als u rood staat bij de bank op uw betaalrekening of u heeft een schuld op uw creditcard, zorg er dan voor dat u maandelijks een vast bedrag aflost. Als u een hypotheek heeft, doet u dat immers ook. Zo wordt een schuld ongemerkt elke maand een stukje minder en betaalt u ook steeds minder rente. U krijgt langzaam meer lucht. Begin bij de schuld die de hoogste rente kent.

Tip 2: Ga automatisch sparen

Met één simpele opdracht bij uw bank kunt u structureel geld opzij zetten. U voert het één keer in ene heeft er geen omkijken meer naar. Of dit nu 50 euro per maand is of 100 euro of nog meer. Het bedrag dat u in principe niet nodig hebt om van te leven, zet u op die manier apart. Bij 100 euro per maand heeft u na een jaar vrijwel ongemerkt 1.200 euro op uw rekening. Daar hoeft u verder niets voor te doen.

Tip 3: Ga kosten besparen

Kijk eens naar uw energierekening en vergelijk verschillende aanbieders. Misschien kunt u een paar tientjes besparen. Kijk eens kritisch naar uw verzekeringen, bijvoorbeeld de ziektekosten of de verzekering voor de auto. Misschien kunt u ook hier besparen. En, met al deze besparingen heeft u misschien wel geld over om tip 1 of tip 2 verder uit te voeren.

Tip 4: Houd een dagboekje bij

Inzicht is macht. Als u uw inkomsten en uitgaven bijhoudt, krijgt u inzicht in uw financiële leven. En dat kan heel makkelijk met een dagboekje, op de computer, of gewoon met pen en papier. Als u weet wat u maandelijks aan inkomen binnenkrijgt en u weet wat er uit gaat, weet u al heel snel of u overhoudt of tekort komt en vooral waaraan u uw geld uitgeeft. Dan ‘verdwijnt’ er niet meer zomaar geld dat er begin van de maand nog wel was. Het helpt echt!

Tip 5: Bereken wat u ‘waard bent’

Dat klinkt misschien een beetje gek, maar het is handig om te weten wat uw netto vermogen is. Pak een A4-tje. Vouw dat in de lengte, zodat u een linker en een rechter kolom hebt. Aan de linkerkant schrijft u op wat uw bezittingen zijn. Pak alleen de wat grotere bezittingen, zoals bijvoorbeeld uw huis en uw auto. Maar ook het saldo op uw bankrekening en spaarrekening hoort daar te staan (als het positief is). Misschien heeft u een beleggingsrekening, dan hoort dat saldo ook in dezelfde kolom opgenomen te worden. Of de opgebouwde waarde van uw levensverzekering.

Aan de rechterkant zet u vervolgens uw schulden. Bijvoorbeeld u hypotheekschuld, de roodstand bij de bank, de schuld van artikelen die u online heeft gekocht, uw creditcardschuld of uw autofinanciering. Nu telt u alle bedragen zowel links als rechts op. Het bedrag van de rechterkant (uw schulden) trekt u af van de linkerkant (uw bezittingen) en u houdt hopelijk een positief saldo over. Wie links 100.000 euro heeft staan en rechts 75.000 euro, heeft dus een netto vermogen 25.000 euro. Dat is handig voor bijvoorbeeld uw pensioen straks.

Tip 6: Leg uw financiële gegevens ergens vast

Stel, er overkomt u iets, waardoor u uw geldzaken niet meer zelf kunt regelen. Of erger nog, u overlijdt. Hoe kunnen uw naasten of nabestaanden er dan achter komen wat u allemaal geregeld heeft? Of en waar er een arbeidsongeschiktheidspensioen of nabestaandenpensioen is? Wat er gedaan moet worden met het huis en eventueel de hypotheek? Welke verzekeringen er zijn? Leg dat vast. Er zijn diverse onlinekluisjes beschikbaar om dat te registreren. Een eenvoudig schriftje kan natuurlijk ook. Zorg dat dit vindbaar is voor degene die dit moet regelen.

Tip 7: Schrijf uw lange en korte termijn doelstellingen op

Als u in de auto stapt en u maar wat gaat rijden, dan weet u niet waar u uit komt. Als u in uw navigatie een bestemming intoetst, is de kans groot dat u op de gekozen bestemming komt. Of dit op tijd is, weet u niet. U kunt een ongeluk krijgen onderweg, de weg kan afgesloten zijn zodat moet omrijden, er kan een file staan, uw auto kan pech krijgen, maar als u uw bestemming intact laat zal uw navigatie u helpen om dat doel te bereiken.

Stel uw persoonlijke navigatie in: wat wil u bereiken in het leven. Wilt u eerst naar A en dan naar B, maar ook nog even naar C? Programmeer dat. Een keer per jaar naar de wintersport, of een interessante cursus volgen of een ander huis of een andere baan, het kunnen allemaal doelstellingen zijn voor de korte termijn. Allemaal doelstellingen die geld kosten. Koppel die aan doestellingen op wat langer zicht: eerder stoppen met werken, een tweede huis, reizen, pensioen. Alleen als u weet wat u wilt en dit uitspreekt en berekent, heeft u optimaal de kans om uw doelen ook echt te bereiken.

Tip 8: Kom eens bij ons praten

Vindt u een van de tips tussen 1 en 7 lastig om uit te voeren, praat dan met een gecertificeerd financial planner. Die doet niet anders dan de hele dag mensen helpen om hun financiële leven zo in te richten dat ze lekker kunnen leven in het heden en in de toekomst. Lukt dat altijd? Nee. Moet u soms keuzes maken? Ja. Moet u alles alleen doen? Nee. Heeft u iemand die u in vertrouwen kunt nemen en die u echt helpt, ook als het wat moeilijker gaat? Ja. Iedereen kan wel een sterke schouder gebruiken met ervaring. Voor de minder leuke dingen en voor de leuke dingen.

Majorie Molegraaf RB FFP REP

Majorie Molegraaf RB FFP REP

Financieel‑ en estate planner

Als gecertificeerd financieel planner ben ik goed in staat om complexe financiële en fiscale vraagstukken op te lossen. Door het geven van inzicht en overzicht in de persoonlijke financiële huishouding, creëer ik rust, zodat mijn relaties zich kunnen richten op andere zaken.

Graag ontzorg ik mijn relaties op het gebied van persoonlijke financiën en sta ik hen bij aangaande vraagstukken op het gebied van financiële, fiscale- en estate planning.

Bel: 035 – 799 35 81 of mail: mmolegraaf@pyxis.nl