Bronvermelding: dit bericht met vier pensioentips verscheen eerder op de website van FFP, de beroepsvereniging voor (gecertificeerd) financieel planners.

Het Nederlandse pensioenstelsel gaat op de schop

Alles wordt persoonlijker. En uw pensioen gaat meebewegen met de economische ontwikkelingen. Hoe kunt u nu zelf een beetje meesturen zodat u straks een goed pensioen hebt? Speciaal voor u vier pensioentips…

Vier pensioentips:

TIP 1: breng in kaart wat u netto wilt besteden en ga niet zomaar uit van zoiets als 70% van uw gemiddelde inkomen

Alles valt of staat met uw bestedingswensen. Dat is de basis voor iedere persoonlijke financiële planning. Wat wilt u besteden en waaraan? Met uw huidige uitgaven zoals uw vaste lasten weet u dit vast wel. Maar hoe zal dit zijn in de toekomst. Weet u al wat u over tien, twintig of zelfs dertig jaar netto per maand wilt uitgeven? Dat is ineens een stuk lastiger. Misschien wilt u dan wel veel gaan reizen, of wellicht heeft u veel medische kosten. Veel mensen denken dat ze minder gaan besteden als ze gepensioneerd zijn. Maar is dat ook zo? Wilt u voor uzelf een streefbedrag hebben om naar toe te werken, neem dan uw huidige bestedingsniveau en tel daar de inflatie bij op. Tien jaar 3% inflatie betekent dat u het maandbedrag met grofweg 35% moet verhogen om goed uit te komen. Is dat twintig jaar, reken dan met 80% meer. Nu is 3% inflatie geen ijzeren wet of verwachting, het is de gemiddelde inflatie van de afgelopen vijftig jaar. Dat geeft enige houvast.

TIP 2: Kijk goed naar het verschil tussen bruto en netto bedragen

Als u in Nederland woont, bouwt u hoogstwaarschijnlijk AOW op. Daarbovenop komt mogelijk pensioen van uw werkgever. Dat is bij het nieuwe pensioenstelsel geen vast bedrag per jaar meer, maar een waarschijnlijk bedrag op basis van onder andere beleggingsresultaten van uw pensioenfonds. Neem de twee bedragen, van AOW en werknemerspensioen bij elkaar, en u heeft een bruto inkomen. Waar dus nog belasting van af moet. Hoeveel dat is hangt af van veel factoren. Bijvoorbeeld of er nog ander inkomen is en of er aftrekposten zijn. Als u  weet wat u netto nodig heeft én u weet wat u netto heeft opgebouwd en misschien nog verder gaat opbouwen omdat u ergens nog blijft werken, dan weet u ook of dat rekensommetje (wat u wilt ten opzichte van wat u krijgt) voldoende is of een tekort oplevert.

TIP 3: Check of uw werknemerspensioen samenvalt met uw AOW of dat hier een paar jaar tussen zit

Het AOW-pensioen komt van Vadertje Staat, hiervoor geldt een ingangsdatum die door de overheid is bepaald. Het pensioen dat u heeft opgebouwd bij uw werkgever is een afspraak tussen werkgever en u en is vastgelegd in een pensioenovereenkomst. Er komen nog veel pensioenregelingen voor die 65 jaar als ingangsdatum voor het pensioen hebben. Als dat zo is en uw AOW zou ingaan op 67 jaar, dan heeft u te maken met een periode van twee jaar waarin u wel pensioen van uw werkgever krijgt en geen AOW. Dus, goed navragen hoe dit zit en of u ook dit soort ‘tussenjaren’ hebt. Pas na die tussenjaren heeft u dus uw volledige pensioen: AOW en werkgeverspensioen.

TIP 4: Laat een gecertificeerd financieel planner alles voor u in kaart brengen

Als gecertificeerd planner kan ik u helpen met uw wensen en de doelstellingen in kaart brengen. Zo kunt u vaststellen wat u straks netto nodig heeft aan pensioen. En als hier een tekort uit komt, dan kijken we samen naar oplossingen om dat tekort op te kunnen heffen. Hetzij met extra pensioenpremie, hetzij via individuele voorzieningen met belastingaftrek of via vrij vermogen.

Bel ons gerust als u vragen heeft

Wanneer u vragen over deze vier pensioentips heeft dan beantwoorden wij die graag. Neem dan gerust contact op met ondergetekende of een van de collega’s. Wij adviseren u graag!

Majorie Molegraaf RB FFP REP

Majorie Molegraaf RB FFP REP

Financieel‑ en estate planner

Als gecertificeerd financieel planner ben ik goed in staat om complexe financiële en fiscale vraagstukken op te lossen. Door het geven van inzicht en overzicht in de persoonlijke financiële huishouding, creëer ik rust, zodat mijn relaties zich kunnen richten op andere zaken.

Graag ontzorg ik mijn relaties op het gebied van persoonlijke financiën en sta ik hen bij aangaande vraagstukken op het gebied van financiële, fiscale- en estate planning.

Bel: 035 – 799 35 81 of mail: mmolegraaf@pyxis.nl