Over ons

De professionals van PYXIS staan voor een heldere koersbepaling die leidt tot concreet resultaat.

Klokkenluidersregeling

Richtlijn branche-organisatie

Volgens de Verordening Accountantsorganisaties is ook PYXIS verplicht om een klokkenluidersregeling die geldt voor het kantoor van PYXIS op de website te plaatsen.

Doel van de klokkenluidersregeling

Het doel van onze klokkenluidersregeling is om:

  • U een mogelijk te bieden ons te steunen in het handhaven van onze integriteit.
  • Melders van een vermoeden van onregelmatigheid de mogelijkheid te bieden dit anoniem en zonder persoonlijke consequenties naar voren te kunnen brengen.

Hoe luidt u de klok?

Op twee manieren kan een vermoeden van onregelmatigheid aan ons kenbaar worden gemaakt:

  • U kunt een e-mail aan onze vertrouwenspersoon sturen: Jeroen Duivis AA.
  • Medewerkers dienen dit direct bij hun leidinggevende te doen of ook van de bovenstaande mogelijkheid gebruik maken.

Wij verzoeken u hiervoor ons formulier Onregelmatigheidsmelding te gebruiken.

Wat doen wij met uw melding?

Na ontvangst van uw melding mag u binnen vijf werkdagen een schriftelijke bevestiging van de vertrouwenspersoon tegemoet zien. Binnen een periode van 20 werkdagen, vanaf het moment van melding, wordt u door de vertrouwenspersoon schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van onregelmatigheid.

Graag verwijzen we naar volledige klokkenluidersregeling zoals voorgegeven door artikel 32 van de Verordening Accountantsorganisaties.

Review ons op Google

Ten behoeve van onze kwaliteitszorg stellen wij uw mening over onze service erg op prijs. PYXIS wil een lerende organisatie zijn.

Het geven van een review neemt slechts een paar minuten in beslag.

Niet alleen wij zijn er blij mee maar het helpt juist ook anderen in hun beslissingsproces.

Stel uw vraag:

14 + 13 =