Levenstestament voor ondernemers een absolute must!

Bedrijven zijn net zo kwetsbaar als de ondernemers die ze leiden. Een levenstestament is daarom van levensbelang voor de bedrijfscontinuïteit.

Wat kunt u zoal regelen met een levenstestament?

In het vorige bericht over het levenstestament heb ik geschetst waarom een levenstestament voor ondernemers van belang is. Dit aan de hand van voorbeelden. In het onderstaande bericht wil ik laten zien wat het levenstestament voor u als ondernemer zoal kan regelen en waarom wij u als ondernemer graag hierin bijstaan.

Voor zakelijke- en privébelangen kun je verschillende gevolmachtigden aanwijzen.

Wie u in uw levenstestament als gevolmachtigde aanwijst, bepaalt u helemaal zelf. Van belang is dat u de gevolmachtigde(n) volledig kunt vertrouwen. De gevolmachtigde voor privézaken zal veelal in eerste instantie uw privépartner zijn. De kinderen of andere vertrouwenspersonenkunnen ook als (opvolgend) gevolmachtigde worden aangewezen. Daarnaast kunt u uw zakenpartner aanwijzen voor alles wat te maken heeft met zakelijke kwesties.

Om te beoordelen of en door wie de zakelijke belangen voortgezet kunnen worden bij calamiteiten, is het goed om tevens te kijken naar de bestaande juridische documenten, zoals bijvoorbeeld de statuten van de onderneming, de aandeelhoudersovereenkomst, of het maatschapscontract. Er dient in zijn geheel te worden bezien welke voorzieningen er al getroffen zijn om de juridische continuïteit te waarborgen en welke aanvullende maatregelen nodig zijn.

Met een levenstestament houdt u regie over uw beleggingen

Als u zelf niet meer in staat bent, door ziekte of ouderdom om uw beleggingsportefeuille te beheren, zal er als er verder niks is geregeld, een bewindvoerder moeten worden aangesteld.  Deze bewindvoerder mag namens u handelen, maar de kantonrechter zal voor iedere belegging of herbelegging toestemming moeten geven. Deze toestemming is niet nodig als er wordt belegd binnen een door de kantonrechter goedgekeurd, (zeer) defensief beleggingsprofiel.

Dit kan betekenen dat, als het vermogen onder bewind komt te staan, de beleggingsportefeuille moet worden aangepast naar dit (zeer) defensieve profiel om te voorkomen dat voor elke handeling van de bewindvoerder toestemming van de kantonrechter nodig is. De vraag is of die aanpassing van het beleggingsprofiel passend is bij uw overige wensen en doelstellingen. Met een levenstestament kunt u dit voorkomen.

Welke rol kunnen wij vervullen bij het opstellen van een levenstestament voor ondernemers?

  • Het bewust maken van het nut van een levenstestament. In de gesprekken met u wijzen wij u op het belang van het opstellen van een levenstestament voor de continuïteit van de onderneming. Een levenstestament is namelijk niet alleen privé nuttig op het moment dat u dementerend wordt. Ook in het geval u gewoon wilsbekwaam bent, kan het prettig zijn dat een ander uw financiële- en juridische zaken regelt, wanneer u dat zelf niet wilt of niet kan, omdat u daar (tijdelijk) niet toe in staat bent.
  • De uitvoering van een levenstestament. Wij adviseren om het levenstestament vast te leggen in een notariële akte. Wij helpen u om uw wensen daarbij goed te overdenken en in kaart te brengen. Ook kijken wij met u mee of uw levenstestament aansluit bij andere juridische documenten, uw overige wensen en vooral uw zakelijke belangen. Wij denken graag actief mee zodat u het kunt beoordelen vanuit een totaal plaatje.
  • Het actueel houden van een levenstestament. Wensen en omstandigheden veranderen na verloop van tijd. We raden u aan om regelmatig te laten beoordelen of de juridische akten nog aansluiten op uw bedrijfsvoering en daarmee samenhangende bedrijfsstructuur.
  • Financieel inzicht en overzicht. Naast het up-to-date houden van juridische akten, nemen wij bij voorkeur graag stelselmatig uw totale financiële plaatje met u door. Van groot belang is dat de getroffen regelingen goed op elkaar aansluiten.

Testamenten en aanverwante zaken zijn nooit zo leuk om mee bezig te zijn, maar het is wel een geruststellende gedachte om te weten dat alle zaken goed geregeld zijn. Graag helpen we u daarbij.

Bel ons gerust als u vragen heeft

Lees ook het eerste en tweede deel uit deze serie. wanneer u vragen hierover heeft dan beantwoorden wij die graag. Neem dan gerust contact op met ondergetekende of een van de collega’s. Wij adviseren u graag!

Majorie Molegraaf RB FFP REP

Majorie Molegraaf RB FFP REP

Financieel‑ en estate planner

Als gecertificeerd financieel planner ben ik goed in staat om complexe financiële en fiscale vraagstukken op te lossen. Door het geven van inzicht en overzicht in de persoonlijke financiële huishouding, creëer ik rust, zodat mijn relaties zich kunnen richten op andere zaken.

Graag ontzorg ik mijn relaties op het gebied van persoonlijke financiën en sta ik hen bij aangaande vraagstukken op het gebied van financiële, fiscale- en estate planning.

Bel: 035 – 799 35 81 of mail: mmolegraaf@pyxis.nl