Bronvermelding: dit bericht verscheen eerder op de website van FFP, de beroepsvereniging voor (gecertificeerd) financieel planners.

Het levenstestament is niet alleen voor ouderen

Hoe stelt u eigenlijk een levenstestament op? En is het ook verstandig om dit te regelen als u nog wat jonger en/of ondernemer bent? Wat kunnen de gevolgen zijn als u geen levenstestament afsluit? Onderstaand vind u antwoorden op deze vragen.

Juist ook voor jongeren

Niet alleen ouderen, maar ook jongeren kunnen baat hebben bij een levenstestament. Immers de kans op gebreken wordt weliswaar groter bij het ouder worden, maar een jongere kan behoefte hebben aan vertegenwoordiging als gevolg van een ernstig ongeluk, dan wel een ziekte.

Van extra belang voor ondernemers

Bent u ondernemer dan is het hebben van een levenstestament extra van belang. Want wie behartigt uw zakelijke belangen als u dit zelf niet meer kunt? Dit geldt overigens ook voor directeur-grootaandeelhouders. In deze functie heeft u namelijk verschillende petten op en is het afgeven van een algehele volmacht als privépersoon vaak niet voldoende. U bent immers ook nog directeur en aandeelhouder en daarvoor geldt de volmacht gegeven in privé vaak niet. Het kunnen doen van betalingen vanaf zakelijke bankrekeningen is zodoende niet vanzelfsprekend en moet specifiek geregeld worden.

Stem uw statuten en ondernemingsregelingen af

Naast het levenstestament en het testament moeten daarom ook de statuten van rechtspersonen of andere ondernemingsregelingen goed op elkaar worden afgestemd. Een gecertificeerd financieel planner is bij uitstek de persoon om u hierbij te helpen.

Voorbeeld van gevolgen van geen levenstestament

Het niet bezitten van een levenstestament kan vervelende gevolgen hebben. Stel, u en uw partner zijn in gemeenschap van goederen gehuwd en uw partner is door ziekte handelingsonbekwaam geworden. U besluit om te verhuizen naar een andere woning en de huidige gezamenlijke woning te verkopen. Het meetekenen van uw handelingsonbekwame partner is in dit geval niet rechtsgeldig. Dit betekent dat u een onderbewindstellingsprocedure moeten starten. Dit laatste had voorkomen kunnen worden als uw partner een levenstestament zou hebben.

Nog een voorbeeld van geen levenstestament

Stel uw partner is ondernemer en hij wordt door ziekte handelingsonbekwaam. Hierdoor zal hij niet meer in staat zijn om zijn bedrijf te leiden. Als dan onduidelijk is wie gerechtigd is de leiding over te nemen, kan de continuïteit in gevaar komen. Management dat niet op één lijn zit, kan tot gevolg hebben dat klanten weglopen en de omzet terugloopt. Op deze manier kan een gezonde onderneming in zwaar weer terechtkomen.

Zelf of via notaris?

U kunt zelf een levenstestament opstellen. Dat heet een onderhandse akte. U loopt dan wel het risico dat de bank dit niet erkent en de door u aangewezen vertrouwenspersoon uw zaken niet kan waarnemen. Het is daarom aan te raden om een levenstestament te laten opstellen door een notaris. Naast de bewijskracht van een notarieel document biedt een notariële akte nog meer voordelen, zoals de check of een persoon op dat moment wilsbekwaam is, de identiteitscheck en registratie.

Bel ons gerust als u vragen heeft

Lees ook het eerste en derde deel uit deze serie. wanneer u vragen hierover heeft dan beantwoorden wij die graag. Neem dan gerust contact op met ondergetekende of een van de collega’s. Wij adviseren u graag!

Majorie Molegraaf RB FFP REP

Majorie Molegraaf RB FFP REP

Financieel‑ en estate planner

Als gecertificeerd financieel planner ben ik goed in staat om complexe financiële en fiscale vraagstukken op te lossen. Door het geven van inzicht en overzicht in de persoonlijke financiële huishouding, creëer ik rust, zodat mijn relaties zich kunnen richten op andere zaken.

Graag ontzorg ik mijn relaties op het gebied van persoonlijke financiën en sta ik hen bij aangaande vraagstukken op het gebied van financiële, fiscale- en estate planning.

Bel: 035 – 799 35 81 of mail: mmolegraaf@pyxis.nl